ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2024

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie hal produkcyjno-magazynowych, realizowanego na działce nr 907/5, Obręb Otmuchów, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 04.04.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 06.04.2023 r.), uzupełniony w dniu 15.11.2023 r., firmy: ZPHU ALL WINDOWS Sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu: Grzegorza Zając, działającego przez Pełnomocnika: Kamilę Wilk, zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 08.09.2023 r. (wpływ uzupełnienia do UM i G w Otmuchowie w dniu 15.11.2023 r.).

Informacja ogłoszona dnia 2024-01-24 07:10:20 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 24.01.2024 r.
WK.6220.3.8.2023.JM 
 
O B W I E S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
               Działając na podstawie  art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami)  oraz w związku z art. 66,  art. 68, art. 69 ust. 3 art. 70  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1029 ze zmianami) -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów   
                                                 zawiadamia strony postępowania        

o wydaniu w dniu 23.01.2024 r. postanowienia nr WK.6220.3.7.2023.JM - stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie hal produkcyjno-magazynowych, realizowanego na działce nr  907/5, Obręb Otmuchów, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 04.04.2023 r.  (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 06.04.2023 r.), uzupełniony w dniu 15.11.2023 r., firmy: ZPHU ALL WINDOWS Sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu: Grzegorza Zając, działającego przez Pełnomocnika: Kamilę Wilk, zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 08.09.2023 r. (wpływ uzupełnienia do UM i G w Otmuchowie w dniu 15.11.2023 r.).
        Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w tym opinią:                      
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;        
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie; 
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  -
strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

          Na wydane postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zgodnie z art.. 49 ustawy Kpa - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.    

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.         

Otrzymują:
  1.  Inwestor ZPHU ALL WINDOWS Sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa,
Prezes Zarządu: Grzegorz Zając;
  1. Pełnomocnik: Kamila Wilk
  2. Strony postępowania, zgodnie z art.. 49 Kpa,
  3.  a/a.        
     
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek , tel. 77 431 5016 wew.345 ,janina.mazek@otmuchów.pl
Pobierz dane XML O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie hal produkcyjno-magazynowych, realizowanego na działce nr 907/5, Obręb Otmuchów, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 04.04.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 06.04.2023 r.), uzupełniony w dniu 15.11.2023 r., firmy: ZPHU ALL WINDOWS Sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu: Grzegorza Zając, działającego przez Pełnomocnika: Kamilę Wilk, zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 08.09.2023 r. (wpływ uzupełnienia do UM i G w Otmuchowie w dniu 15.11.2023 r.). Drukuj informację O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie hal produkcyjno-magazynowych, realizowanego na działce nr 907/5, Obręb Otmuchów, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 04.04.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 06.04.2023 r.), uzupełniony w dniu 15.11.2023 r., firmy: ZPHU ALL WINDOWS Sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu: Grzegorza Zając, działającego przez Pełnomocnika: Kamilę Wilk, zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 08.09.2023 r. (wpływ uzupełnienia do UM i G w Otmuchowie w dniu 15.11.2023 r.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-24 07:07:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-24 07:10:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-24 07:10:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony