ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 13701
Kierownictwo Urzędu 12147
Struktura Organizacyjna 9873
Regulamin Organizacyjny 6652
Jednostki Organizacyjne 64978
Jednostki Pomocnicze 14722
Praca w Urzędzie 4797
Oferty pracy 47485
Regulamin naboru 8970
Wyniki naboru 34311
Regulaminy 32033
WIĘKSZY OTMUCHÓW 14731
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 561
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 43
2021 14335
2020 59542
2019 113445
2018 204575
2017 (od 1.03.2017) 176271
Rady Miejskiej 1456
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 15446
Opinie RIO w Opolu 1297
2021 661
2020 2359
2019 6243
2018 7309
2017 (od 1 marca 2017) 11699
Taryfy za wodę i ścieki 2934
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 13855
Sprzedaż - wykazy 1064
2021 8078
2020 21077
2019 62335
2018 68471
2017 (od 1 marca 2017) 93046
Sprzedaż 2197
2021 16007
2020 74539
2019 135776
2018 137073
2017 (od 1 marca 2017) 189632
Dzierżawa - wykazy 16
2021 1428
2020 8100
2019 15468
2018 19810
2017 17550
Dzierżawa 527
2021 862
2020 10178
Najem 8046
2021 708
2020 2341
Rozstrzygnięcia 286
2021 3596
2020 15941
2019 44259
2018 88700
2017 (od 1 marca 2017) 176106
Organy Gminy 6814
Skład Rady Miejskiej 10169
Protokoły z Sesji RM 324
2021 338
2020 1605
2019 2996
2018 10512
2017 9849
2016 9619
2015 7855
2014 8200
2013 7629
2012 9196
Protokoły z głosowań 240
2021 490
2020 1696
2019 2309
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 306
2021 487
2020 1656
2019 3092
2018 9489
2017 12358
2016 9477
2015 8489
2014 10538
2013 8257
2012 8817
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 207
2020 1499
2019 2284
2018 4161
2017 5014
2016 5469
2015 916
2014 4212
2013 5280
2012 5329
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 725
Kadencja 2018-2023 663
2021 1538
2020 5976
2019 15188
2018 17132
Interpelacje i wnioski 5
2021 455
2019 26084
Informacja o petycjach 2706
Zamówienia Publiczne 26024
Roboty Budowlane 535
2021 6082
2020 22181
2019 42174
2018 81173
2017 (od 1 marca 2017) 47118
Dostawy 300
2021 4354
2020 1244
2019 9067
2018 30360
2017 (od 1 marca 2017) 14582
Usługi 341
2021 2005
2020 1272
2019 30763
2018 25333
2017 (od 1 marca 2017) 25086
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 351
2021 13422
2020 47501
2019 47051
2018 72042
2017 (od 1 marca 2017) 100764
Informacje z otwarcia ofert 252
2021 1873
2020 12682
2019 42693
2018 43050
2017 (od 1 marca 2017) 32701
Rozstrzygnięcia 259
2021 1388
2020 11962
2019 37045
2018 38632
2017 (od 1 marca 2017) 47518
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 345
2021 2183
2020 17890
2019 22947
2018 32997
2017 (od 1 marca 2017) 46676
Plany Zamówień Publicznych 38
2021 1407
2020 3581
2019 5750
2018 6342
2017 8049
Oświadczenia majątkowe 8076
Wzory oświadczeń 4187
Urząd Miejski 1817
wg stanu na 31.12.2019 r. 1638
wg stanu na 31.12.2018 r. 2824
wg stanu na 31.12.2017 r. 4533
wg stanu na 31.12.2016 r. 5874
wg stanu na 31.12.2015 r. 4330
wg stanu na 31.12.2014 r. 3613
wg stanu na 31.12.2013 r. 3334
na poczatek zatrudnienia 6849
na koniec zatrudnienia 2162
na początek kadencji 6021
na koniec kadencji 3368
w związku z odwołaniem 3945
Radni Rady Miejskiej 2320
wg stanu na 31.12.2019 r. 1600
wg stanu na 31.12.2018 r. 3295
wg stanu na 31.12.2017 r. 11184
wg stanu na 31.12.2016 r. 11634
wg stanu na 31.12.2015 r. 3989
wg stanu na 31.12.2014 r. 3250
wg stanu na 31.12.2013 r. 3443
na koniec kadencji 11695
na początek kadencji 6680
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2190
wg stanu na 31.12.2019 r. 1569
wg stanu na 31.12.2018 r. 2652
wg stanu na 31.12.2017 r. 3772
wg stanu na 31.12.2016 r. 11760
wg stanu na 31.12.2015 r. 3560
wg stanu na 31.12.2014 r. 37791
wg stanu na 31.12.2013 r. 11823
na koniec zatrudnienia 24299
na początek zatrudnienia 27396
WZORY DOKUMENTÓW 7371
Urząd Stanu Cywilnego 8162
Szkolnictwo, stypendia 9276
Podatkowe 8397
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 5813
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 13821
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 6626
Rolnictwo, wycinka drzew 4890
Użytkownie wieczyste 2910
Drogi, oświetlenie 1619
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 1386
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 1374
Rejestry i Ewidencje 4405
Rejestr Instytucji Kultury 9847
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 7200
Rejestry Zbiorów Danych 10169
System Informacji o Środowisku 3858
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 4170
Petycje 13262
2021 785
2020 1387
2019 1274
2017 642
Informacja publiczna 2992
Informacja publiczna 2021 5321
Informacja publiczna 2018 4214
Archiwalna storna BIP 0
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 2553
Deklaracja dostępności 2787
Raport o stanie gminy 1938
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 14897
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 5816
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 1531
>> Transmisja sesji << 5727

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1552854
Redakcja biuletynu 3098
Mapa serwisu 2646
Statystyki 2632
Kontakt 40666

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 22248
Uchwały Rady Miejskiej 2587
2021 1460
2020 5209
2019 8261
2018 55341
2017 62179
2016 71689
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 100
Kadencja 2006-2010 4597
Kadencja 2010-2014 5106
Kadencja 2014-2018 9248
Kadencja 2018-2023 3458
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 5012
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 9428
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 5590
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 14346
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 5504
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 11287
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 3224
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 766
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 120
« powrót do poprzedniej strony