ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 14058
Kierownictwo Urzędu 12580
Struktura Organizacyjna 10294
Regulamin Organizacyjny 6868
Jednostki Organizacyjne 67204
Jednostki Pomocnicze 15444
Praca w Urzędzie 4923
Oferty pracy 49120
Regulamin naboru 9284
Wyniki naboru 35576
Regulaminy 33011
WIĘKSZY OTMUCHÓW 15234
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 571
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 43
2021 19609
2020 64224
2019 118247
2018 212642
2017 (od 1.03.2017) 181443
Rady Miejskiej 1534
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 16807
Opinie RIO w Opolu 1332
2021 793
2020 2544
2019 6584
2018 7565
2017 (od 1 marca 2017) 12083
Taryfy za wodę i ścieki 3073
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 14371
Sprzedaż - wykazy 1069
2021 13076
2020 22764
2019 64517
2018 71016
2017 (od 1 marca 2017) 95566
Sprzedaż 2322
2021 19859
2020 79228
2019 141074
2018 141768
2017 (od 1 marca 2017) 194725
Dzierżawa - wykazy 16
2021 1894
2020 8501
2019 15868
2018 20269
2017 18025
Dzierżawa 532
2021 1313
2020 10488
Najem 8051
2021 896
2020 2496
Rozstrzygnięcia 288
2021 4753
2020 17121
2019 46175
2018 92171
2017 (od 1 marca 2017) 180763
Organy Gminy 6965
Skład Rady Miejskiej 10559
Protokoły z Sesji RM 325
2021 503
2020 1719
2019 3112
2018 10882
2017 10116
2016 9886
2015 8075
2014 8427
2013 7812
2012 9454
Protokoły z głosowań 243
2021 609
2020 1825
2019 2429
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 308
2021 613
2020 1824
2019 3239
2018 9831
2017 12724
2016 9757
2015 8716
2014 10885
2013 8487
2012 9036
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 208
2020 1633
2019 2385
2018 4288
2017 5152
2016 5595
2015 946
2014 4330
2013 5420
2012 5479
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 731
Kadencja 2018-2023 692
2021 1890
2020 6500
2019 15881
2018 17798
Interpelacje i wnioski 5
2021 558
2019 27473
Informacja o petycjach 2850
Zamówienia Publiczne 26623
Roboty Budowlane 537
2021 8391
2020 22852
2019 43169
2018 83158
2017 (od 1 marca 2017) 48207
Dostawy 302
2021 5372
2020 1407
2019 9289
2018 30760
2017 (od 1 marca 2017) 14876
Usługi 343
2021 2647
2020 1418
2019 31473
2018 25603
2017 (od 1 marca 2017) 25691
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 353
2021 16938
2020 49548
2019 47931
2018 73841
2017 (od 1 marca 2017) 103126
Informacje z otwarcia ofert 254
2021 2305
2020 13381
2019 44410
2018 44544
2017 (od 1 marca 2017) 33558
Rozstrzygnięcia 261
2021 1822
2020 12753
2019 38583
2018 39968
2017 (od 1 marca 2017) 48912
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 346
2021 2824
2020 19397
2019 23951
2018 34217
2017 (od 1 marca 2017) 47832
Plany Zamówień Publicznych 39
2021 1755
2020 3789
2019 5974
2018 6542
2017 8271
Oświadczenia majątkowe 8367
Wzory oświadczeń 4387
Urząd Miejski 1905
wg stanu na 31.12.2020 r. 137
wg stanu na 31.12.2019 r. 1778
wg stanu na 31.12.2018 r. 2954
wg stanu na 31.12.2017 r. 4696
wg stanu na 31.12.2016 r. 6050
wg stanu na 31.12.2015 r. 4445
wg stanu na 31.12.2014 r. 3701
wg stanu na 31.12.2013 r. 3447
na poczatek zatrudnienia 7028
na koniec zatrudnienia 2304
na początek kadencji 6228
na koniec kadencji 3541
w związku z odwołaniem 4013
Radni Rady Miejskiej 2381
wg stanu na 31.12.2020 r. 295
wg stanu na 31.12.2019 r. 1719
wg stanu na 31.12.2018 r. 3449
wg stanu na 31.12.2017 r. 11545
wg stanu na 31.12.2016 r. 11955
wg stanu na 31.12.2015 r. 4089
wg stanu na 31.12.2014 r. 3348
wg stanu na 31.12.2013 r. 3533
na koniec kadencji 12106
na początek kadencji 6885
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2254
wg stanu na 31.12.2020 r. 237
wg stanu na 31.12.2019 r. 1728
wg stanu na 31.12.2018 r. 2782
wg stanu na 31.12.2017 r. 3875
wg stanu na 31.12.2016 r. 12103
wg stanu na 31.12.2015 r. 3663
wg stanu na 31.12.2014 r. 38929
wg stanu na 31.12.2013 r. 12171
na koniec zatrudnienia 24887
na początek zatrudnienia 28225
WZORY DOKUMENTÓW 7643
Urząd Stanu Cywilnego 8542
Szkolnictwo, stypendia 9860
Podatkowe 8644
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 6115
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 14334
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 6858
Rolnictwo, wycinka drzew 5146
Użytkownie wieczyste 3051
Drogi, oświetlenie 1790
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 1514
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 1542
Rejestry i Ewidencje 4572
Rejestr Instytucji Kultury 10199
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 7482
Rejestry Zbiorów Danych 10463
System Informacji o Środowisku 4010
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 4298
Petycje 13625
2021 990
2020 1668
2019 1563
2017 788
Informacja publiczna 3100
Informacja publiczna 2021 7352
Informacja publiczna 2018 4331
Archiwalna storna BIP 0
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 2709
Deklaracja dostępności 3068
Raport o stanie gminy 2101
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 15911
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 6189
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 1825
>> Transmisja sesji << 5831

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1614880
Redakcja biuletynu 3197
Mapa serwisu 2730
Statystyki 2717
Kontakt 42635

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 22943
Uchwały Rady Miejskiej 2657
2021 1975
2020 5487
2019 8550
2018 57192
2017 64110
2016 73878
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 100
Kadencja 2006-2010 4726
Kadencja 2010-2014 5232
Kadencja 2014-2018 9441
Kadencja 2018-2023 3624
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 5175
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 9682
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 5813
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 15101
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 5693
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 11638
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 3402
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 899
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 239
« powrót do poprzedniej strony