ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 12906
Kierownictwo Urzędu 11103
Struktura Organizacyjna 9031
Regulamin Organizacyjny 6151
Jednostki Organizacyjne 60467
Jednostki Pomocnicze 13362
Praca w Urzędzie 4575
Oferty pracy 43730
Regulamin naboru 8387
Wyniki naboru 31855
Regulaminy 29807
WIĘKSZY OTMUCHÓW 13569
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 544
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 42
2021 6407
2020 49620
2019 102402
2018 189334
2017 (od 1.03.2017) 165540
Rady Miejskiej 1367
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 12785
Opinie RIO w Opolu 1223
2021 353
2020 1996
2019 5475
2018 6727
2017 (od 1 marca 2017) 10883
Taryfy za wodę i ścieki 2620
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 12493
Sprzedaż - wykazy 1044
2021 3899
2020 16966
2019 56781
2018 63401
2017 (od 1 marca 2017) 86945
Sprzedaż 1789
2021 7386
2020 63624
2019 122179
2018 125293
2017 (od 1 marca 2017) 177160
Dzierżawa - wykazy 16
2021 601
2020 7100
2019 14293
2018 18525
2017 16431
Dzierżawa 514
2021 222
2020 9475
Najem 7874
2021 329
2020 1954
Rozstrzygnięcia 279
2021 1444
2020 13199
2019 39952
2018 80208
2017 (od 1 marca 2017) 164556
Organy Gminy 6464
Skład Rady Miejskiej 9202
Protokoły z Sesji RM 319
2020 1332
2019 2713
2018 9801
2017 9188
2016 9045
2015 7396
2014 7722
2013 7221
2012 8593
Protokoły z głosowań 224
2021 231
2020 1451
2019 2039
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 302
2021 215
2020 1371
2019 2794
2018 8797
2017 11578
2016 8899
2015 7976
2014 10001
2013 7832
2012 8291
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 204
2020 1236
2019 2060
2018 3832
2017 4653
2016 5134
2015 857
2014 3947
2013 4897
2012 5045
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 700
Kadencja 2018-2023 612
2021 562
2020 4959
2019 13933
2018 15753
Interpelacje i wnioski 5
2021 217
2019 23035
Informacja o petycjach 2431
Zamówienia Publiczne 24486
Roboty Budowlane 529
2021 2032
2020 20551
2019 39710
2018 76073
2017 (od 1 marca 2017) 44885
Dostawy 297
2021 2128
2020 888
2019 8579
2018 29309
2017 (od 1 marca 2017) 13871
Usługi 337
2021 826
2020 954
2019 29003
2018 24570
2017 (od 1 marca 2017) 23744
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 347
2021 5970
2020 42473
2019 44356
2018 67814
2017 (od 1 marca 2017) 94851
Informacje z otwarcia ofert 247
2021 1128
2020 11002
2019 38628
2018 39491
2017 (od 1 marca 2017) 30413
Rozstrzygnięcia 255
2021 745
2020 10151
2019 33418
2018 35315
2017 (od 1 marca 2017) 44122
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 337
2021 835
2020 14365
2019 20600
2018 30283
2017 (od 1 marca 2017) 43454
Plany Zamówień Publicznych 37
2021 640
2020 3204
2019 5250
2018 5924
2017 7523
Oświadczenia majątkowe 7652
Wzory oświadczeń 3860
Urząd Miejski 1706
wg stanu na 31.12.2019 r. 1298
wg stanu na 31.12.2018 r. 2571
wg stanu na 31.12.2017 r. 4186
wg stanu na 31.12.2016 r. 5482
wg stanu na 31.12.2015 r. 4079
wg stanu na 31.12.2014 r. 3404
wg stanu na 31.12.2013 r. 3120
na poczatek zatrudnienia 6499
na koniec zatrudnienia 1881
na początek kadencji 5605
na koniec kadencji 3081
w związku z odwołaniem 3812
Radni Rady Miejskiej 2229
wg stanu na 31.12.2019 r. 1277
wg stanu na 31.12.2018 r. 2988
wg stanu na 31.12.2017 r. 10401
wg stanu na 31.12.2016 r. 10860
wg stanu na 31.12.2015 r. 3746
wg stanu na 31.12.2014 r. 3026
wg stanu na 31.12.2013 r. 3222
na koniec kadencji 10813
na początek kadencji 6214
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2062
wg stanu na 31.12.2019 r. 1209
wg stanu na 31.12.2018 r. 2398
wg stanu na 31.12.2017 r. 3496
wg stanu na 31.12.2016 r. 11013
wg stanu na 31.12.2015 r. 3353
wg stanu na 31.12.2014 r. 35731
wg stanu na 31.12.2013 r. 11119
na koniec zatrudnienia 23178
na początek zatrudnienia 25529
WZORY DOKUMENTÓW 6940
Urząd Stanu Cywilnego 7520
Szkolnictwo, stypendia 8481
Podatkowe 7843
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 5301
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 12724
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 6193
Rolnictwo, wycinka drzew 4453
Użytkownie wieczyste 2604
Drogi, oświetlenie 1336
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 1139
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 1069
Rejestry i Ewidencje 4136
Rejestr Instytucji Kultury 9209
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 6577
Rejestry Zbiorów Danych 9475
System Informacji o Środowisku 3558
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 3879
Petycje 12445
2021 359
2020 672
2019 580
2017 308
Informacja publiczna 2788
Informacja publiczna 2021 1685
Informacja publiczna 2018 3943
Archiwalna storna BIP 0
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 2202
Deklaracja dostępności 2195
Raport o stanie gminy 1593
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 12433
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 4880
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 860
>> Transmisja sesji << 5481

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1442122
Redakcja biuletynu 2894
Mapa serwisu 2444
Statystyki 2444
Kontakt 36693

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 20515
Uchwały Rady Miejskiej 2494
2021 594
2020 4532
2019 7532
2018 51823
2017 58318
2016 67218
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 97
Kadencja 2006-2010 4320
Kadencja 2010-2014 4808
Kadencja 2014-2018 8718
Kadencja 2018-2023 3098
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 4704
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 8787
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 5119
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 13041
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 5082
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 10564
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 2836
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 459
« powrót do poprzedniej strony