ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 17909
Kierownictwo Urzędu 17921
Struktura Organizacyjna 14360
Regulamin Organizacyjny 9042
Jednostki Organizacyjne 87564
Jednostki Pomocnicze 20218
Praca w Urzędzie 6262
Oferty pracy 64819
Regulamin naboru 11695
Wyniki naboru 48681
Regulaminy 42831
WIĘKSZY OTMUCHÓW 19403
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 760
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 50
2023 323
2022 21144
2021 68449
2020 98339
2019 155201
2018 262766
2017 (od 1.03.2017) 220224
Rady Miejskiej 1947
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 30647
Opinie RIO w Opolu 1668
2023 67
2022 201
2021 2757
2020 4162
2019 9193
2018 9521
2017 (od 1 marca 2017) 14950
Taryfy za wodę i ścieki 4556
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 18711
Sprzedaż - wykazy 1134
2023 138
2022 11105
2020 36009
2021 38249
2019 80222
2017 (od 1 marca 2017) 112894
2018 88217
Sprzedaż 2656
2023 626
2022 28324
2021 46262
2020 112247
2019 180937
2018 176954
2017 (od 1 marca 2017) 229634
Dzierżawa - wykazy 16
2023 58
2022 3535
2021 6695
2020 11788
2019 19096
2018 23784
2017 21331
Dzierżawa 596
2022 2646
2021 4722
2020 12528
Najem 8145
2022 1002
2021 4530
2020 3663
Rozstrzygnięcia 300
2023 369
2022 7534
2021 16696
2020 26582
2019 60251
2018 119405
2017 (od 1 marca 2017) 215189
Użyczenie 5
2022 278
2021 1162
Listy osób zakwalifikowanych do przetargów 20
2022 1942
Organy Gminy - Rada Miejska 8779
Skład Rady Miejskiej 14604
Protokoły z Sesji RM 348
2022 725
2021 2013
2020 2564
2019 4194
2018 13356
2017 11934
2016 11839
2015 9731
2014 10257
2013 9282
2012 11460
Protokoły z głosowań 305
2023 19
2022 795
2021 2083
2020 2910
2019 3311
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 333
2022 603
2021 2346
2020 2869
2019 4337
2018 12282
2017 15519
2016 11542
2015 10467
2014 13010
2013 10604
2012 10794
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 222
2022 470
2021 798
2020 2618
2019 3267
2018 5466
2017 6558
2016 6834
2015 1224
2014 5756
2013 6589
2012 6683
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 832
Kadencja 2018-2023 958
2022 938
2021 5929
2020 10870
2019 21594
2018 23090
Interpelacje i wnioski 5
2021 1490
2019 39276
Informacja o petycjach 4045
Zamówienia Publiczne 33737
Roboty Budowlane 562
2022 9549
2021 19224
2020 28113
2019 50768
2018 100487
2017 (od 1 marca 2017) 56827
Dostawy 313
2022 5595
2021 9451
2020 2653
2019 11213
2018 34797
2017 (od 1 marca 2017) 17340
Usługi 354
2022 7166
2021 5796
2020 2783
2019 36606
2018 28525
2017 (od 1 marca 2017) 29923
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 364
2023 286
2021 35517
2022 10108
2020 66101
2018 87479
2019 55978
2017 (od 1 marca 2017) 121928
Informacje z otwarcia ofert 266
2022 1740
2021 6094
2020 19403
2019 58424
2018 56196
2017 (od 1 marca 2017) 41029
Rozstrzygnięcia 272
2023 69
2022 2253
2021 6978
2020 19387
2019 51064
2018 50810
2017 (od 1 marca 2017) 58879
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 361
2023 121
2022 4902
2021 8260
2020 31851
2019 31657
2018 43163
2017 (od 1 marca 2017) 56910
Plany Zamówień Publicznych 49
2022 1762
2021 3831
2020 5488
2019 7464
2018 8132
2017 10157
Oświadczenia majątkowe 10467
Wzory oświadczeń 5677
Urząd Miejski 2402
wg stanu na 31.12.2021 r. 424
wg stanu na 31.12.2020 r. 1586
wg stanu na 31.12.2019 r. 2725
wg stanu na 31.12.2018 r. 3942
wg stanu na 31.12.2017 r. 5893
wg stanu na 31.12.2016 r. 7568
na poczatek zatrudnienia 8853
na koniec zatrudnienia 3493
na początek kadencji 7851
na koniec kadencji 4580
w związku z odwołaniem 4582
Radni Rady Miejskiej 2889
wg stanu na 31.12.2021 r. 1072
wg stanu na 31.12.2020 r. 2733
wg stanu na 31.12.2019 r. 2645
wg stanu na 31.12.2018 r. 4654
wg stanu na 31.12.2017 r. 14461
wg stanu na 31.12.2016 r. 14498
na koniec kadencji 15508
na początek kadencji 8544
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2682
wg stanu na 31.12.2021 r. 1392
wg stanu na 31.12.2020 r. 2710
wg stanu na 31.12.2019 r. 2665
wg stanu na 31.12.2018 r. 3778
wg stanu na 31.12.2017 r. 4771
wg stanu na 31.12.2016 r. 14967
na koniec zatrudnienia 29814
na początek zatrudnienia 35909
WZORY DOKUMENTÓW 10566
Urząd Stanu Cywilnego 11306
Szkolnictwo, stypendia 12813
Podatkowe 11154
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 8192
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 18622
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 8696
Rolnictwo, wycinka drzew 6886
Użytkownie wieczyste 4236
Drogi, oświetlenie 3089
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 2781
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 3272
Rejestry i Ewidencje 5698
Rejestr Instytucji Kultury 12552
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 9747
Rejestry Zbiorów Danych 12975
System Informacji o Środowisku 5102
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 5484
Petycje 16333
2022 1203
2021 2942
2020 4275
2019 3877
2017 1990
Informacja publiczna 4252
Informacja publiczna 2023 35
Informacja publiczna 2022 5570
Informacja publiczna 2021 25805
Informacja publiczna 2018 5349
Archiwalna storna BIP 0
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 4190
Deklaracja dostępności 5337
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 24435
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 9365
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 4053
>> Transmisja sesji << 7015
SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2
Raport o stanie gminy 4841
Subregion Południowy - KONSULTACJE 541

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2036993
Redakcja biuletynu 3982
Mapa serwisu 3400
Statystyki 3414
Kontakt 59606

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 28662
Uchwały Rady Miejskiej 3655
2023 74
2022 4201
2021 8225
2020 7588
2019 10689
2018 68527
2017 77307
2016 88216
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 110
Kadencja 2006-2010 5774
Kadencja 2010-2014 6334
Kadencja 2014-2018 11193
Kadencja 2018-2023 5108
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 6613
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2021-2024 13138
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 7292
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 22879
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 7481
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 14332
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 4953
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 2116
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 1288
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów na rok 2022 656
« powrót do poprzedniej strony