ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 24635
Kierownictwo Urzędu 25242
Struktura Organizacyjna 18941
Regulamin Organizacyjny 11360
Jednostki Organizacyjne 109502
Jednostki Pomocnicze 25001
Praca w Urzędzie 8354
Oferty pracy 85992
Regulamin naboru 13543
Wyniki naboru 62419
Regulaminy 51603
WIĘKSZY OTMUCHÓW 25306
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 5038
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 6202
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 58
2024 6350
2023 35435
2022 65244
2021 114270
2020 131100
2019 190497
2018 310289
2017 (od 1.03.2017) 252902
Rady Miejskiej 2412
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 51314
Opinie RIO w Opolu 2003
2024 354
2023 956
2022 1780
2021 5128
2020 5397
2019 11365
2018 11295
2017 (od 1 marca 2017) 17541
Taryfy za wodę i ścieki 6372
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 46938
Sprzedaż - wykazy 1169
2024 3962
2023 16869
2022 41171
2020 48543
2021 59292
2019 95956
2018 104549
2017 (od 1 marca 2017) 130956
Sprzedaż 3505
2024 7893
2023 35380
2022 60134
2021 64399
2020 141578
2019 218750
2018 209723
2017 (od 1 marca 2017) 268917
Dzierżawa - wykazy 16
2024 881
2023 5021
2022 10741
2021 11281
2020 14927
2019 22304
2018 27331
2017 25311
Dzierżawa 641
2022 10395
2021 7311
2020 14604
Najem 8195
2024 720
2023 3111
2022 4470
2021 8707
2020 4967
Rozstrzygnięcia 314
2024 2878
2023 28503
2022 22264
2021 27090
2020 35180
2019 73375
2018 143070
2017 (od 1 marca 2017) 250532
Użyczenie 5
2024 1051
2023 418
2022 1339
2021 2699
Listy osób zakwalifikowanych do przetargów 40
2022 5197
Organy Gminy - Rada Miejska 12971
Skład Rady Miejskiej 24090
Protokoły z Sesji RM 364
2024 466
2023 2441
2022 2735
2021 4039
2020 3384
2019 5129
2018 15846
2017 14199
2016 14037
2015 11546
2014 12007
2013 11150
2012 13602
Protokoły z głosowań 356
2024 270
2023 1932
2022 2603
2021 4004
2020 3863
2019 4103
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 354
2024 210
2023 1689
2022 2788
2021 4285
2020 3888
2019 5378
2018 14618
2017 17954
2016 13472
2015 12233
2014 15426
2013 12628
2012 12845
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 236
2022 1421
2021 2010
2020 3588
2019 4052
2018 6780
2017 7770
2016 8107
2015 1421
2014 6840
2013 7916
2012 8103
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Interpelacje i wnioski 5
2021 2421
2019 49193
Informacja o petycjach 5229
Nagrania z sesji RM 1008
Kadencja 2018-2023 1183
2024 476
2023 1916
2022 2841
2021 10408
2020 15714
2019 26890
2018 29306
>> Transmisja sesji << 0
Zamówienia Publiczne 64228
Roboty Budowlane 579
2024 3334
2023 6534
2022 20567
2021 29266
2020 32387
2019 58182
2018 115748
2017 (od 1 marca 2017) 64720
Dostawy 859
2024 1123
2023 815
2022 13153
2021 12337
2020 4028
2019 13179
2018 37475
2017 (od 1 marca 2017) 19864
Usługi 368
2024 1035
2023 4080
2022 15662
2021 7796
2020 3976
2019 42084
2018 30384
2017 (od 1 marca 2017) 34610
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 378
2024 3077
2023 8458
2022 24191
2021 48754
2020 80083
2018 99805
2019 63847
2017 (od 1 marca 2017) 139320
Informacje z otwarcia ofert 280
2024 956
2023 2227
2022 5245
2021 9961
2020 24499
2019 71281
2018 67041
2017 (od 1 marca 2017) 47500
Rozstrzygnięcia 287
2024 1137
2023 3657
2022 6814
2021 12812
2020 25691
2019 62983
2018 61331
2017 (od 1 marca 2017) 68927
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 379
2024 1240
2023 4536
2022 14530
2021 13720
2020 42399
2019 39075
2018 52322
2017 (od 1 marca 2017) 66465
Plany Zamówień Publicznych 57
2024 837
2023 1452
2022 4974
2021 5939
2020 7316
2019 9462
2018 9775
2017 12283
Oświadczenia majątkowe 15973
Wzory oświadczeń 6938
Urząd Miejski 2943
wg stanu na 31.12.2022 r. 2070
wg stanu na 31.12.2021 r. 1898
wg stanu na 31.12.2020 r. 2708
wg stanu na 31.12.2019 r. 3621
wg stanu na 31.12.2018 r. 4896
wg stanu na 31.12.2017 r. 7049
na poczatek zatrudnienia 10711
na koniec zatrudnienia 4488
na początek kadencji 9518
na koniec kadencji 5723
w związku z odwołaniem 5109
Radni Rady Miejskiej 3827
wg stanu na 31.12.2022 r. 1422
wg stanu na 31.12.2021 r. 3780
wg stanu na 31.12.2020 r. 5283
wg stanu na 31.12.2019 r. 3496
wg stanu na 31.12.2018 r. 5802
wg stanu na 31.12.2017 r. 17518
na koniec kadencji 18859
na początek kadencji 10035
Jednostki Organizacyjne, Spółki 3158
wg stanu na 31.12.2022 r. 2497
wg stanu na 31.12.2021 r. 4189
wg stanu na 31.12.2020 r. 5579
wg stanu na 31.12.2019 r. 3657
wg stanu na 31.12.2018 r. 4723
wg stanu na 31.12.2017 r. 5655
na koniec zatrudnienia 34743
na początek zatrudnienia 43727
WZORY DOKUMENTÓW 14867
Urząd Stanu Cywilnego 13711
Szkolnictwo, stypendia 15227
Podatkowe 13231
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 9871
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 22159
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 10545
Rolnictwo, wycinka drzew 8429
Użytkownie wieczyste 5281
Drogi, oświetlenie 4636
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 5008
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 5258
Rejestry i Ewidencje 8548
Rejestr Instytucji Kultury 15245
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 12166
Rejestry Zbiorów Danych 15021
System Informacji o Środowisku 6112
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 6840
Petycje 17987
2024 725
2023 2884
2022 3773
2021 4892
2020 6700
2019 5978
2017 3108
Informacja publiczna 7147
Informacja publiczna 2024 2557
Informacja publiczna 2023 9562
Informacja publiczna 2022 20887
Informacja publiczna 2021 40895
Informacja publiczna 2018 6371
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 8179
Deklaracja dostępności 9405
>> Transmisja sesji << 8536
SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2
Raport o stanie gminy 11550
Subregion Południowy - KONSULTACJE 5434
Archiwalna storna BIP 0
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3437
WYBORY ŁAWNIKÓW 2023 6892
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2023 9855
Konsulacje - Program ochrony środowiska przed hałasem – 2024 r. 948
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 15671
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1483

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2591069
Redakcja biuletynu 7195
Mapa serwisu 5864
Statystyki 6517
Kontakt 77747

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 35820
Statuty Sołectw gminy Otmuchów 617
Uchwały Rady Miejskiej 4661
2024 2222
2023 11102
2022 14766
2021 16545
2020 9311
2019 12409
2018 80265
2017 90417
2016 103271
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 117
Kadencja 2006-2010 6819
Kadencja 2010-2014 7511
Kadencja 2014-2018 13072
Kadencja 2018-2023 7375
Program Ochrony Powietrza 38
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 10179
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2021-2024 19092
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 10997
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 32174
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 11142
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 19427
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 8647
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 5288
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 4847
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów 4857
Program Ochrony Powietrza 1152
« powrót do poprzedniej strony