ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 18670
Kierownictwo Urzędu 19031
Struktura Organizacyjna 15165
Regulamin Organizacyjny 9459
Jednostki Organizacyjne 91757
Jednostki Pomocnicze 21116
Praca w Urzędzie 6504
Oferty pracy 67408
Regulamin naboru 11992
Wyniki naboru 50794
Regulaminy 44597
WIĘKSZY OTMUCHÓW 20178
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 613
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 1469
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 52
2023 4705
2022 30034
2021 76026
2020 105548
2019 163446
2018 271956
2017 (od 1.03.2017) 226054
Rady Miejskiej 2043
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 34941
Opinie RIO w Opolu 1728
2023 220
2022 468
2021 3192
2020 4445
2019 9610
2018 9894
2017 (od 1 marca 2017) 15468
Taryfy za wodę i ścieki 4916
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 19726
Sprzedaż - wykazy 1142
2023 2250
2022 15431
2020 38397
2021 42734
2019 83031
2017 (od 1 marca 2017) 116380
2018 91278
Sprzedaż 2805
2023 7028
2022 36456
2021 49710
2020 117805
2019 188375
2018 183370
2017 (od 1 marca 2017) 237019
Dzierżawa - wykazy 16
2023 689
2022 5353
2021 7481
2020 12413
2019 19777
2018 24507
2017 22109
Dzierżawa 611
2022 4279
2021 5170
2020 12880
Najem 8162
2023 154
2022 1503
2021 5421
2020 3877
Rozstrzygnięcia 304
2023 3745
2022 10604
2021 18576
2020 28261
2019 62701
2018 123953
2017 (od 1 marca 2017) 221388
Użyczenie 5
2022 391
2021 1379
Listy osób zakwalifikowanych do przetargów 30
2022 2522
Organy Gminy - Rada Miejska 9137
Skład Rady Miejskiej 15492
Protokoły z Sesji RM 353
2023 288
2022 1071
2021 2372
2020 2692
2019 4367
2018 13800
2017 12328
2016 12311
2015 10091
2014 10651
2013 9644
2012 11871
Protokoły z głosowań 319
2023 222
2022 1028
2021 2347
2020 3098
2019 3448
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 338
2023 189
2022 964
2021 2628
2020 3068
2019 4528
2018 12692
2017 15955
2016 11863
2015 10767
2014 13471
2013 11009
2012 11183
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 226
2022 617
2021 994
2020 2801
2019 3428
2018 5747
2017 6818
2016 7078
2015 1265
2014 5976
2013 6872
2012 6955
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 860
Kadencja 2018-2023 1003
2023 288
2022 1271
2021 6704
2020 11897
2019 22619
2018 24188
Interpelacje i wnioski 5
2021 1647
2019 41229
Informacja o petycjach 4262
Zamówienia Publiczne 35566
Roboty Budowlane 568
2023 1534
2022 11878
2021 20905
2020 28938
2019 52389
2018 104246
2017 (od 1 marca 2017) 58454
Dostawy 317
2022 7416
2021 9975
2020 2889
2019 11603
2018 35772
2017 (od 1 marca 2017) 17893
Usługi 358
2022 9148
2021 6051
2020 2926
2019 37643
2018 29265
2017 (od 1 marca 2017) 30763
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 368
2023 2163
2021 38371
2022 13066
2020 68726
2018 89994
2019 57416
2017 (od 1 marca 2017) 125521
Informacje z otwarcia ofert 270
2023 224
2022 2452
2021 6746
2020 20497
2019 60868
2018 58325
2017 (od 1 marca 2017) 42282
Rozstrzygnięcia 276
2023 575
2022 3065
2021 8021
2020 20604
2019 53358
2018 52736
2017 (od 1 marca 2017) 60800
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 367
2023 905
2022 6730
2021 9125
2020 33911
2019 33053
2018 44775
2017 (od 1 marca 2017) 58695
Plany Zamówień Publicznych 53
2023 364
2022 2242
2021 4119
2020 5760
2019 7758
2018 8393
2017 10478
Oświadczenia majątkowe 10959
Wzory oświadczeń 5920
Urząd Miejski 2486
wg stanu na 31.12.2021 r. 758
wg stanu na 31.12.2020 r. 1772
wg stanu na 31.12.2019 r. 2873
wg stanu na 31.12.2018 r. 4121
wg stanu na 31.12.2017 r. 6109
wg stanu na 31.12.2016 r. 7837
na poczatek zatrudnienia 9249
na koniec zatrudnienia 3674
na początek kadencji 8201
na koniec kadencji 4787
w związku z odwołaniem 4683
Radni Rady Miejskiej 2982
wg stanu na 31.12.2021 r. 1459
wg stanu na 31.12.2020 r. 3143
wg stanu na 31.12.2019 r. 2779
wg stanu na 31.12.2018 r. 4861
wg stanu na 31.12.2017 r. 15028
wg stanu na 31.12.2016 r. 14916
na koniec kadencji 16156
na początek kadencji 8866
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2778
wg stanu na 31.12.2021 r. 1919
wg stanu na 31.12.2020 r. 3137
wg stanu na 31.12.2019 r. 2880
wg stanu na 31.12.2018 r. 3984
wg stanu na 31.12.2017 r. 4946
wg stanu na 31.12.2016 r. 15504
na koniec zatrudnienia 30960
na początek zatrudnienia 37487
WZORY DOKUMENTÓW 11198
Urząd Stanu Cywilnego 11941
Szkolnictwo, stypendia 13328
Podatkowe 11567
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 8584
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 19380
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 9069
Rolnictwo, wycinka drzew 7217
Użytkownie wieczyste 4431
Drogi, oświetlenie 3328
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 3107
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 3709
Rejestry i Ewidencje 5956
Rejestr Instytucji Kultury 13014
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 10183
Rejestry Zbiorów Danych 13364
System Informacji o Środowisku 5317
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 5739
Petycje 16739
2022 1700
2021 3326
2020 4730
2019 4316
2017 2172
Informacja publiczna 4497
Informacja publiczna 2023 1623
Informacja publiczna 2022 8226
Informacja publiczna 2021 28675
Informacja publiczna 2018 5562
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 4499
Deklaracja dostępności 5721
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 25801
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 9932
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 4436
>> Transmisja sesji << 7261
SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2
Raport o stanie gminy 5508
Subregion Południowy - KONSULTACJE 852
Archiwalna storna BIP 0
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 232
WYBORY ŁAWNIKÓW 2023 2514

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2131950
Redakcja biuletynu 4139
Mapa serwisu 3504
Statystyki 3573
Kontakt 63106

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 29601
Uchwały Rady Miejskiej 3858
2023 1308
2022 5713
2021 9326
2020 7966
2019 11019
2018 70874
2017 79682
2016 90900
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 112
Kadencja 2006-2010 5958
Kadencja 2010-2014 6549
Kadencja 2014-2018 11529
Kadencja 2018-2023 5460
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 6873
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2021-2024 13899
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 7613
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 24315
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 7831
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 14828
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 5262
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 2370
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 1490
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów 936
« powrót do poprzedniej strony