ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 17025
Kierownictwo Urzędu 16603
Struktura Organizacyjna 13446
Regulamin Organizacyjny 8509
Jednostki Organizacyjne 82881
Jednostki Pomocnicze 19124
Praca w Urzędzie 5917
Oferty pracy 61113
Regulamin naboru 11161
Wyniki naboru 45631
Regulaminy 40513
WIĘKSZY OTMUCHÓW 18257
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 632
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 48
2022 10809
2021 56431
2020 89197
2019 145664
2018 249851
2017 (od 1.03.2017) 210619
Rady Miejskiej 1837
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 26282
Opinie RIO w Opolu 1578
2021 2180
2020 3786
2019 8543
2018 8975
2017 (od 1 marca 2017) 14201
Taryfy za wodę i ścieki 4152
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 17839
Sprzedaż - wykazy 1117
2022 6318
2021 32904
2020 32760
2019 76061
2018 83744
2017 (od 1 marca 2017) 108122
Sprzedaż 2551
2022 15360
2021 41719
2020 104368
2019 170618
2018 168128
2017 (od 1 marca 2017) 219980
Dzierżawa - wykazy 16
2022 1862
2021 5549
2020 10789
2019 18140
2018 22784
2017 20431
Dzierżawa 574
2022 1235
2021 4095
2020 11984
Najem 8115
2022 311
2021 3427
2020 3341
Rozstrzygnięcia 299
2022 3832
2021 14397
2020 24350
2019 56880
2018 112397
2017 (od 1 marca 2017) 205644
Użyczenie 5
2022 120
2021 852
Listy osób zakwalifikowanych do przetargów 9
2022 1132
Organy Gminy - Rada Miejska 8328
Skład Rady Miejskiej 13581
Protokoły z Sesji RM 344
2022 408
2021 1613
2020 2369
2019 3906
2018 12763
2017 11436
2016 11416
2015 9372
2014 9805
2013 8920
2012 11003
Protokoły z głosowań 283
2022 469
2021 1735
2020 2606
2019 3079
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 329
2022 307
2021 1963
2020 2568
2019 4059
2018 11617
2017 14905
2016 11119
2015 10086
2014 12482
2013 10135
2012 10375
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 220
2022 290
2021 544
2020 2345
2019 3045
2018 5167
2017 6164
2016 6520
2015 1166
2014 5471
2013 6259
2012 6374
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 800
Kadencja 2018-2023 893
2022 560
2021 4887
2020 9675
2019 20368
2018 21832
Interpelacje i wnioski 5
2021 1245
2019 36556
Informacja o petycjach 3735
Zamówienia Publiczne 31973
Roboty Budowlane 558
2022 5657
2021 17222
2020 26824
2019 48831
2018 95916
2017 (od 1 marca 2017) 54867
Dostawy 311
2022 3329
2021 8871
2020 2325
2019 10700
2018 33524
2017 (od 1 marca 2017) 16752
Usługi 352
2022 4225
2021 5489
2020 2552
2019 35220
2018 27590
2017 (od 1 marca 2017) 28955
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 362
2022 6348
2021 31265
2020 61811
2019 53551
2018 83840
2017 (od 1 marca 2017) 116922
Informacje z otwarcia ofert 264
2022 987
2021 5277
2020 17760
2019 54857
2018 53307
2017 (od 1 marca 2017) 39169
Rozstrzygnięcia 270
2022 1142
2021 5762
2020 17433
2019 47954
2018 48223
2017 (od 1 marca 2017) 56380
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 357
2022 2729
2021 7089
2020 28713
2019 29587
2018 40710
2017 (od 1 marca 2017) 54216
Plany Zamówień Publicznych 47
2022 961
2021 3446
2020 5073
2019 7074
2018 7751
2017 9733
Oświadczenia majątkowe 10037
Wzory oświadczeń 5372
Urząd Miejski 2315
wg stanu na 31.12.2021 r. 94
wg stanu na 31.12.2020 r. 1366
wg stanu na 31.12.2019 r. 2507
wg stanu na 31.12.2018 r. 3691
wg stanu na 31.12.2017 r. 5606
wg stanu na 31.12.2016 r. 7221
na poczatek zatrudnienia 8433
na koniec zatrudnienia 3212
na początek kadencji 7485
na koniec kadencji 4335
w związku z odwołaniem 4460
Radni Rady Miejskiej 2786
wg stanu na 31.12.2021 r. 580
wg stanu na 31.12.2020 r. 2229
wg stanu na 31.12.2019 r. 2448
wg stanu na 31.12.2018 r. 4361
wg stanu na 31.12.2017 r. 13859
wg stanu na 31.12.2016 r. 13887
na koniec kadencji 14723
na początek kadencji 8101
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2595
wg stanu na 31.12.2021 r. 775
wg stanu na 31.12.2020 r. 2243
wg stanu na 31.12.2019 r. 2443
wg stanu na 31.12.2018 r. 3517
wg stanu na 31.12.2017 r. 4550
wg stanu na 31.12.2016 r. 14297
na koniec zatrudnienia 28681
na początek zatrudnienia 34090
WZORY DOKUMENTÓW 9865
Urząd Stanu Cywilnego 10633
Szkolnictwo, stypendia 12105
Podatkowe 10574
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 7725
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 17592
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 8279
Rolnictwo, wycinka drzew 6486
Użytkownie wieczyste 3962
Drogi, oświetlenie 2740
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 2467
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 2865
Rejestry i Ewidencje 5453
Rejestr Instytucji Kultury 11977
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 9161
Rejestry Zbiorów Danych 12332
System Informacji o Środowisku 4789
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 5156
Petycje 15662
2022 592
2021 2395
2020 3581
2019 3236
2017 1699
Informacja publiczna 3955
Informacja publiczna 2022 2355
Informacja publiczna 2021 22215
Informacja publiczna 2018 5094
Archiwalna storna BIP 0
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 3810
Deklaracja dostępności 4777
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 22381
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 8584
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 3541
>> Transmisja sesji << 6705
SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2
Raport o stanie gminy 3860
Subregion Południowy - KONSULTACJE 153

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1927478
Redakcja biuletynu 3805
Mapa serwisu 3231
Statystyki 3189
Kontakt 54739

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 27302
Uchwały Rady Miejskiej 3397
2022 1988
2021 6537
2020 7060
2019 10124
2018 66190
2017 74405
2016 85236
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 109
Kadencja 2006-2010 5507
Kadencja 2010-2014 6037
Kadencja 2014-2018 10779
Kadencja 2018-2023 4701
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 6274
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2021-2024 12170
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 6897
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 20873
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 6968
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 13663
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 4561
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 1786
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 1030
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów na rok 2022 383
« powrót do poprzedniej strony