ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 22026
Kierownictwo Urzędu 22380
Struktura Organizacyjna 18004
Regulamin Organizacyjny 10975
Jednostki Organizacyjne 104590
Jednostki Pomocnicze 24121
Praca w Urzędzie 7382
Oferty pracy 77803
Regulamin naboru 13224
Wyniki naboru 58521
Regulaminy 50540
WIĘKSZY OTMUCHÓW 24145
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 4076
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 4603
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 58
2024 1038
2023 29312
2022 59506
2021 107831
2020 126850
2019 185643
2018 304009
2017 (od 1.03.2017) 248553
Rady Miejskiej 2301
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 48445
Opinie RIO w Opolu 1927
2024 111
2023 830
2022 1574
2021 4809
2020 5220
2019 11070
2018 11074
2017 (od 1 marca 2017) 17260
Taryfy za wodę i ścieki 6054
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 33412
Sprzedaż - wykazy 1165
2024 891
2023 14511
2022 26564
2020 46565
2021 56320
2019 93527
2018 102206
2017 (od 1 marca 2017) 128618
Sprzedaż 3358
2024 2279
2023 31261
2022 55709
2021 61723
2020 137337
2019 213433
2018 205167
2017 (od 1 marca 2017) 263689
Dzierżawa - wykazy 16
2024 287
2023 4218
2022 9579
2021 10618
2020 14416
2019 21846
2018 26768
2017 24664
Dzierżawa 636
2022 8834
2021 6884
2020 14207
Najem 8192
2024 180
2023 2494
2022 3934
2021 7940
2020 4765
Rozstrzygnięcia 313
2024 280
2023 23492
2022 20397
2021 25637
2020 34091
2019 71460
2018 139742
2017 (od 1 marca 2017) 245735
Użyczenie 5
2024 450
2023 268
2022 1076
2021 2392
Listy osób zakwalifikowanych do przetargów 40
2022 4643
Organy Gminy - Rada Miejska 11649
Skład Rady Miejskiej 19558
Protokoły z Sesji RM 363
2023 2138
2022 2478
2021 3769
2020 3264
2019 5008
2018 15500
2017 13935
2016 13777
2015 11347
2014 11783
2013 10913
2012 13351
Protokoły z głosowań 346
2024 64
2023 1613
2022 2397
2021 3741
2020 3745
2019 3983
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 351
2023 1397
2022 2518
2021 4001
2020 3750
2019 5235
2018 14317
2017 17693
2016 13233
2015 11994
2014 15132
2013 12354
2012 12599
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 232
2022 1276
2021 1854
2020 3470
2019 3951
2018 6630
2017 7614
2016 7945
2015 1390
2014 6724
2013 7743
2012 7879
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Interpelacje i wnioski 5
2021 2279
2019 47971
Informacja o petycjach 5067
Nagrania z sesji RM 919
Kadencja 2018-2023 1149
2024 99
2023 1651
2022 2580
2021 9722
2020 14876
2019 26138
2018 28323
>> Transmisja sesji << 0
Zamówienia Publiczne 49904
Roboty Budowlane 576
2024 1009
2023 5864
2022 18858
2021 27650
2020 31513
2019 57137
2018 113767
2017 (od 1 marca 2017) 63649
Dostawy 488
2024 556
2023 523
2022 12050
2021 11889
2020 3738
2019 12907
2018 37102
2017 (od 1 marca 2017) 19453
Usługi 367
2024 437
2023 3540
2022 14332
2021 7331
2020 3627
2019 41189
2018 30029
2017 (od 1 marca 2017) 33846
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 374
2024 876
2023 7396
2022 22202
2021 46963
2020 77957
2018 98010
2019 62447
2017 (od 1 marca 2017) 136873
Informacje z otwarcia ofert 277
2024 360
2023 1762
2022 4471
2021 9244
2020 23728
2019 69380
2018 65429
2017 (od 1 marca 2017) 46502
Rozstrzygnięcia 284
2024 377
2023 2852
2022 6117
2021 11936
2020 24554
2019 61182
2018 59794
2017 (od 1 marca 2017) 67484
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 376
2024 236
2023 3677
2022 12896
2021 12756
2020 40836
2019 37781
2018 50747
2017 (od 1 marca 2017) 64966
Plany Zamówień Publicznych 57
2024 389
2023 1131
2022 4366
2021 5399
2020 6844
2019 8975
2018 9431
2017 11820
Oświadczenia majątkowe 14213
Wzory oświadczeń 6722
Urząd Miejski 2766
wg stanu na 31.12.2022 r. 1389
wg stanu na 31.12.2021 r. 1721
wg stanu na 31.12.2020 r. 2534
wg stanu na 31.12.2019 r. 3491
wg stanu na 31.12.2018 r. 4764
wg stanu na 31.12.2017 r. 6893
wg stanu na 31.12.2016 r. 8842
na poczatek zatrudnienia 10421
na koniec zatrudnienia 4308
na początek kadencji 9241
na koniec kadencji 5521
w związku z odwołaniem 4985
Radni Rady Miejskiej 3364
wg stanu na 31.12.2022 r. 905
wg stanu na 31.12.2021 r. 3316
wg stanu na 31.12.2020 r. 4954
wg stanu na 31.12.2019 r. 3385
wg stanu na 31.12.2018 r. 5659
wg stanu na 31.12.2017 r. 17156
wg stanu na 31.12.2016 r. 16777
na koniec kadencji 18367
na początek kadencji 9775
Jednostki Organizacyjne, Spółki 3058
wg stanu na 31.12.2022 r. 2101
wg stanu na 31.12.2021 r. 3781
wg stanu na 31.12.2020 r. 5256
wg stanu na 31.12.2019 r. 3544
wg stanu na 31.12.2018 r. 4599
wg stanu na 31.12.2017 r. 5535
wg stanu na 31.12.2016 r. 17417
na koniec zatrudnienia 34169
na początek zatrudnienia 42783
WZORY DOKUMENTÓW 14072
Urząd Stanu Cywilnego 13322
Szkolnictwo, stypendia 14947
Podatkowe 12918
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 9630
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 21726
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 10253
Rolnictwo, wycinka drzew 8224
Użytkownie wieczyste 5131
Drogi, oświetlenie 4409
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 4689
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 4895
Rejestry i Ewidencje 8022
Rejestr Instytucji Kultury 14929
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 11687
Rejestry Zbiorów Danych 14749
System Informacji o Środowisku 5984
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 6602
Petycje 17823
2024 74
2023 2147
2022 3464
2021 4618
2020 6360
2019 5685
2017 2955
Informacja publiczna 6196
Informacja publiczna 2024 352
Informacja publiczna 2023 8085
Informacja publiczna 2022 18716
Informacja publiczna 2021 39073
Informacja publiczna 2018 6188
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 7565
Deklaracja dostępności 8630
>> Transmisja sesji << 7715
SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2
Raport o stanie gminy 10007
Subregion Południowy - KONSULTACJE 4427
Archiwalna storna BIP 0
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2855
WYBORY ŁAWNIKÓW 2023 5942
Konsulacje - Program ochrony środowiska przed hałasem – 2024 r. 241
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 1914

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2496167
Redakcja biuletynu 6365
Mapa serwisu 5186
Statystyki 5835
Kontakt 74713

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 34446
Uchwały Rady Miejskiej 4370
2024 425
2023 9602
2022 13458
2021 15489
2020 9033
2019 12137
2018 78877
2017 88856
2016 101509
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 116
Kadencja 2006-2010 6635
Kadencja 2010-2014 7333
Kadencja 2014-2018 12815
Kadencja 2018-2023 6823
Program Ochrony Powietrza 14
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 9364
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2021-2024 17806
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 10372
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 30420
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 10460
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 18449
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 8069
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 4735
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 3927
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów 3877
Program Ochrony Powietrza 204
« powrót do poprzedniej strony