ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 14746
Kierownictwo Urzędu 13340
Struktura Organizacyjna 10861
Regulamin Organizacyjny 7200
Jednostki Organizacyjne 70464
Jednostki Pomocnicze 16142
Praca w Urzędzie 5131
Oferty pracy 52052
Regulamin naboru 9755
Wyniki naboru 38177
Regulaminy 34668
WIĘKSZY OTMUCHÓW 16086
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 586
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 44
2021 28874
2020 71538
2019 125850
2018 222243
2017 (od 1.03.2017) 188908
Rady Miejskiej 1604
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 18641
Opinie RIO w Opolu 1389
2021 1045
2020 2796
2019 7126
2018 7960
2017 (od 1 marca 2017) 12557
Taryfy za wodę i ścieki 3314
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 15310
Sprzedaż - wykazy 1085
2021 18199
2020 25558
2019 67890
2018 74670
2017 (od 1 marca 2017) 98781
Sprzedaż 2402
2021 28512
2020 86448
2019 149218
2018 148882
2017 (od 1 marca 2017) 201147
Dzierżawa - wykazy 16
2021 2910
2020 9091
2019 16499
2018 20890
2017 18661
Dzierżawa 542
2021 2121
2020 10853
Najem 8070
2021 1401
2020 2703
Rozstrzygnięcia 290
2021 7505
2020 19122
2019 48936
2018 97366
2017 (od 1 marca 2017) 187137
Użyczenie 4
2021 98
Organy Gminy - Rada Miejska 7308
Skład Rady Miejskiej 11187
Protokoły z Sesji RM 335
2021 763
2020 1886
2019 3306
2018 11381
2017 10435
2016 10268
2015 8406
2014 8771
2013 8051
2012 9821
Protokoły z głosowań 261
2021 882
2020 2022
2019 2587
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 313
2021 906
2020 2011
2019 3469
2018 10271
2017 13266
2016 10031
2015 9078
2014 11239
2013 8819
2012 9299
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 212
2021 67
2020 1820
2019 2554
2018 4491
2017 5359
2016 5832
2015 991
2014 4529
2013 5608
2012 5696
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 752
Kadencja 2018-2023 749
2021 2706
2020 7468
2019 17242
2018 18873
Interpelacje i wnioski 5
2021 761
2019 29908
Informacja o petycjach 3057
Zamówienia Publiczne 27624
Roboty Budowlane 545
2021 11211
2020 23942
2019 44695
2018 86588
2017 (od 1 marca 2017) 49960
Dostawy 306
2021 6629
2020 1630
2019 9670
2018 31435
2017 (od 1 marca 2017) 15259
Usługi 347
2021 3902
2020 1659
2019 32407
2018 26043
2017 (od 1 marca 2017) 26430
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 356
2021 22359
2020 53127
2019 49431
2018 76692
2017 (od 1 marca 2017) 106562
Informacje z otwarcia ofert 258
2021 2992
2020 14556
2019 47425
2018 46949
2017 (od 1 marca 2017) 35044
Rozstrzygnięcia 265
2021 2834
2020 14105
2019 41213
2018 42182
2017 (od 1 marca 2017) 50632
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 350
2021 3954
2020 22100
2019 25444
2018 35935
2017 (od 1 marca 2017) 49336
Plany Zamówień Publicznych 41
2021 2324
2020 4039
2019 6248
2018 6851
2017 8653
Oświadczenia majątkowe 8701
Wzory oświadczeń 4584
Urząd Miejski 1996
wg stanu na 31.12.2020 r. 363
wg stanu na 31.12.2019 r. 1969
wg stanu na 31.12.2018 r. 3142
wg stanu na 31.12.2017 r. 4942
wg stanu na 31.12.2016 r. 6308
wg stanu na 31.12.2015 r. 4603
wg stanu na 31.12.2014 r. 3824
wg stanu na 31.12.2013 r. 3622
na poczatek zatrudnienia 7376
na koniec zatrudnienia 2517
na początek kadencji 6536
na koniec kadencji 3747
w związku z odwołaniem 4114
Radni Rady Miejskiej 2455
wg stanu na 31.12.2020 r. 795
wg stanu na 31.12.2019 r. 1892
wg stanu na 31.12.2018 r. 3685
wg stanu na 31.12.2017 r. 12169
wg stanu na 31.12.2016 r. 12388
wg stanu na 31.12.2015 r. 4246
wg stanu na 31.12.2014 r. 3510
wg stanu na 31.12.2013 r. 3700
na koniec kadencji 12790
na początek kadencji 7237
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2323
wg stanu na 31.12.2020 r. 695
wg stanu na 31.12.2019 r. 1902
wg stanu na 31.12.2018 r. 2987
wg stanu na 31.12.2017 r. 4021
wg stanu na 31.12.2016 r. 12624
wg stanu na 31.12.2015 r. 3801
wg stanu na 31.12.2014 r. 40784
wg stanu na 31.12.2013 r. 12541
na koniec zatrudnienia 25796
na początek zatrudnienia 29722
WZORY DOKUMENTÓW 8050
Urząd Stanu Cywilnego 8902
Szkolnictwo, stypendia 10402
Podatkowe 8989
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 6433
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 15022
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 7122
Rolnictwo, wycinka drzew 5431
Użytkownie wieczyste 3287
Drogi, oświetlenie 2018
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 1714
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 1798
Rejestry i Ewidencje 4743
Rejestr Instytucji Kultury 10636
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 7935
Rejestry Zbiorów Danych 10952
System Informacji o Środowisku 4156
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 4488
Petycje 14113
2021 1287
2020 2146
2019 1979
2017 1058
Informacja publiczna 3287
Informacja publiczna 2021 11184
Informacja publiczna 2018 4535
Archiwalna storna BIP 0
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 2943
Deklaracja dostępności 3409
Raport o stanie gminy 2373
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 17615
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 6801
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 2323
>> Transmisja sesji << 6037

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1684293
Redakcja biuletynu 3331
Mapa serwisu 2872
Statystyki 2813
Kontakt 45234

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 23947
Uchwały Rady Miejskiej 2787
2021 2946
2020 5969
2019 8980
2018 59428
2017 66765
2016 76918
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 102
Kadencja 2006-2010 4929
Kadencja 2010-2014 5447
Kadencja 2014-2018 9790
Kadencja 2018-2023 3876
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 5392
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 10110
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 6063
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 16208
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 5961
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 12142
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 3690
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 1067
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 402
« powrót do poprzedniej strony