ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 16087
Kierownictwo Urzędu 14976
Struktura Organizacyjna 12268
Regulamin Organizacyjny 7916
Jednostki Organizacyjne 77604
Jednostki Pomocnicze 17799
Praca w Urzędzie 5581
Oferty pracy 57905
Regulamin naboru 10623
Wyniki naboru 42741
Regulaminy 38057
WIĘKSZY OTMUCHÓW 17373
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 608
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 48
2022 3588
2021 45937
2020 82687
2019 138097
2018 239457
2017 (od 1.03.2017) 202676
Rady Miejskiej 1735
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 23567
Opinie RIO w Opolu 1498
2021 1730
2020 3308
2019 8005
2018 8591
2017 (od 1 marca 2017) 13615
Taryfy za wodę i ścieki 3738
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 16832
Sprzedaż - wykazy 1109
2022 2382
2021 28326
2020 30250
2019 73188
2018 80308
2017 (od 1 marca 2017) 104922
Sprzedaż 2486
2022 6981
2021 38105
2020 98027
2019 162627
2018 160300
2017 (od 1 marca 2017) 213455
Dzierżawa - wykazy 16
2022 587
2021 4643
2020 10155
2019 17450
2018 22053
2017 19724
Dzierżawa 563
2021 3331
2020 11475
2022 414
Najem 8104
2021 2521
2020 3106
Rozstrzygnięcia 294
2022 1459
2021 12288
2020 22375
2019 53833
2018 106703
2017 (od 1 marca 2017) 199071
Użyczenie 4
2021 558
Listy osób zakwalifikowanych do przetargów 8
2022 511
Organy Gminy - Rada Miejska 7927
Skład Rady Miejskiej 12550
Protokoły z Sesji RM 339
2022 125
2021 1315
2020 2172
2019 3618
2018 12251
2017 11033
2016 10929
2015 8942
2014 9380
2013 8532
2012 10513
Protokoły z głosowań 279
2022 146
2021 1378
2020 2368
2019 2877
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 320
2022 96
2021 1516
2020 2330
2019 3827
2018 11156
2017 14131
2016 10636
2015 9617
2014 11917
2013 9423
2012 9915
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 215
2022 114
2021 373
2020 2136
2019 2828
2018 4892
2017 5730
2016 6208
2015 1105
2014 5083
2013 5972
2012 6069
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 790
Kadencja 2018-2023 837
2022 168
2021 4061
2020 8900
2019 19127
2018 20573
Interpelacje i wnioski 5
2021 1058
2019 33743
Informacja o petycjach 3456
Zamówienia Publiczne 30350
Roboty Budowlane 551
2022 2426
2021 15378
2020 25748
2019 47174
2018 92119
2017 (od 1 marca 2017) 52822
Dostawy 308
2022 1430
2021 8252
2020 2029
2019 10308
2018 32588
2017 (od 1 marca 2017) 16153
Usługi 349
2022 2282
2021 5188
2020 2190
2019 34189
2018 26848
2017 (od 1 marca 2017) 28051
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 359
2022 2934
2021 27006
2020 58488
2019 51883
2018 80834
2017 (od 1 marca 2017) 113059
Informacje z otwarcia ofert 260
2021 4575
2020 16575
2019 51949
2018 50816
2017 (od 1 marca 2017) 37582
2022 372
Rozstrzygnięcia 267
2022 370
2021 4728
2020 16096
2019 45310
2018 45823
2017 (od 1 marca 2017) 54289
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 352
2022 1069
2021 6008
2020 26166
2019 27864
2018 38717
2017 (od 1 marca 2017) 52399
Plany Zamówień Publicznych 43
2022 441
2021 3097
2020 4577
2019 6743
2018 7364
2017 9223
Oświadczenia majątkowe 9395
Wzory oświadczeń 5033
Urząd Miejski 2160
wg stanu na 31.12.2020 r. 904
wg stanu na 31.12.2019 r. 2269
wg stanu na 31.12.2018 r. 3458
wg stanu na 31.12.2017 r. 5349
wg stanu na 31.12.2016 r. 6848
wg stanu na 31.12.2015 r. 4930
wg stanu na 31.12.2014 r. 4121
wg stanu na 31.12.2013 r. 3937
na poczatek zatrudnienia 8003
na koniec zatrudnienia 2892
na początek kadencji 7121
na koniec kadencji 4095
w związku z odwołaniem 4322
Radni Rady Miejskiej 2600
wg stanu na 31.12.2020 r. 1644
wg stanu na 31.12.2019 r. 2227
wg stanu na 31.12.2018 r. 4105
wg stanu na 31.12.2017 r. 13228
wg stanu na 31.12.2016 r. 13270
wg stanu na 31.12.2015 r. 4625
wg stanu na 31.12.2014 r. 3758
wg stanu na 31.12.2013 r. 3983
na koniec kadencji 13852
na początek kadencji 7743
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2468
wg stanu na 31.12.2020 r. 1679
wg stanu na 31.12.2019 r. 2237
wg stanu na 31.12.2018 r. 3312
wg stanu na 31.12.2017 r. 4353
wg stanu na 31.12.2016 r. 13513
wg stanu na 31.12.2015 r. 4084
wg stanu na 31.12.2014 r. 43237
wg stanu na 31.12.2013 r. 13402
na koniec zatrudnienia 27479
na początek zatrudnienia 32229
WZORY DOKUMENTÓW 9231
Urząd Stanu Cywilnego 9909
Szkolnictwo, stypendia 11213
Podatkowe 9900
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 7172
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 16558
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 7774
Rolnictwo, wycinka drzew 6062
Użytkownie wieczyste 3675
Drogi, oświetlenie 2415
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 2136
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 2448
Rejestry i Ewidencje 5170
Rejestr Instytucji Kultury 11429
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 8662
Rejestry Zbiorów Danych 11788
System Informacji o Środowisku 4519
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 4877
Petycje 15073
2022 134
2021 1995
2020 2995
2019 2766
2017 1471
Informacja publiczna 3677
Informacja publiczna 2022 1026
Informacja publiczna 2021 18158
Informacja publiczna 2018 4889
Archiwalna storna BIP 0
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 3389
Deklaracja dostępności 4128
Raport o stanie gminy 3052
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 20522
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 7736
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 3008
>> Transmisja sesji << 6373
SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1823024
Redakcja biuletynu 3591
Mapa serwisu 3082
Statystyki 3030
Kontakt 50969

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 25855
Uchwały Rady Miejskiej 3083
2022 840
2021 5407
2020 6689
2019 9719
2018 63807
2017 71087
2016 81654
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 106
Kadencja 2006-2010 5263
Kadencja 2010-2014 5811
Kadencja 2014-2018 10342
Kadencja 2018-2023 4369
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 5906
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2021-2024 11318
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 6557
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 18339
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 6537
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 12937
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 4193
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 1459
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 742
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów na rok 2022 144
« powrót do poprzedniej strony