ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:42:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie - IV przerg dz. 141-2 Jasienica Górna - Nazwa elementu do którego przynależy: O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Działka nr 141/2 obręb ewidencyjny Bogusław Lis
10:41:53 Upublicznienie elementu informacja O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Działka nr 141/2 obręb ewidencyjny: 1607-06_5.0006 Jasienica Górna, jednostka rejestrowa G.119, arkusz mapy 2. Miejscowy Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów , zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182) z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc, Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października 2018r. działka nr 141/2 położona w obrębie Jasienica Górna zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej (MR). Bogusław Lis
10:40:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie - III przetarg dz. 40-7 Kwiatków - Nazwa elementu do którego przynależy: O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. KWIATKÓW gm. Otmuchów AM-1, Nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 40 / 7 . Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów mieszkaniowych. Teren nieruchomości płaski, nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Nieruchomość o kształcie regularnym. Przez teren działki wzdłuż drogi dojazdowej przebiega sieć wodociągowa i napowietrzna linia telefoniczna a wzdłuż drogi dojazdowej nasłupowa linia energetyczna. Na działce znajduje się studnia o konstrukcji mieszanej, z kręgów betonowych i cegły. Bogusław Lis
10:39:32 Upublicznienie elementu informacja O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. KWIATKÓW gm. Otmuchów AM-1, Nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 40 / 7 . Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów mieszkaniowych. Teren nieruchomości płaski, nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Nieruchomość o kształcie regularnym. Przez teren działki wzdłuż drogi dojazdowej przebiega sieć wodociągowa i napowietrzna linia telefoniczna a wzdłuż drogi dojazdowej nasłupowa linia energetyczna. Na działce znajduje się studnia o konstrukcji mieszanej, z kręgów betonowych i cegły. Bogusław Lis
10:37:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie - I prz. lokam miesz.Krakowska 1-3 - Nazwa elementu do którego przynależy: O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza pierwszy (II) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Otmuchowie przy ulicy Krakowskiej nr 3 własności Gminy Otmuchów. Obręb Bogusław Lis
10:36:06 Upublicznienie elementu informacja O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza pierwszy (II) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Otmuchowie przy ulicy Krakowskiej nr 3 własności Gminy Otmuchów. Obręb: Otmuchów ul. Krakowska nr 3 m. 8. Działka nr 735 A.M.10, przeznaczona na cele mieszkaniowe. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 07.11. 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28.02.1990r. Nr 2, poz. 50). Działka nr 735 – obręb geodezyjny Otmuchów stanowi teren zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2022-06-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:23:26 Edycja elementu informacja Nagrania z sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie - 2022 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2022-06-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:18:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół z posiedzenia Komisji RM z dn. 02.06.2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 (kadencja 2018-2023) Bogusław Lis
18:16:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr XXXVII.2022 z dn. 02.06.2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 (kadencja 2018-2023) Bogusław Lis
18:14:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 37 Protokół z głosowania XXXVII sesja - kadencja 2018-2023 r. 2 czerwca 2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły z głosowań 2022 (kadencja 2018-2023) Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony