ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:43:48 Edycja elementu informacja KOMISARZ WYBORCZY W OPOLU II Bogusław Lis
07:42:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji POSTANOWIENIE NR 281.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - Nazwa elementu do którego przynależy - KOMISARZ WYBORCZY W OPOLU II Bogusław Lis
07:42:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji POSTANOWIENIE NR 284.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - Nazwa elementu do którego przynależy - KOMISARZ WYBORCZY W OPOLU II Bogusław Lis
07:32:00 Edycja elementu informacja KOMISARZ WYBORCZY W OPOLU II Bogusław Lis
07:31:25 Edycja elementu informacja KOMISARZ WYBORCZY W OPOLU II Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2023-09-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:55:15 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,1933, 2185, z 2023r. poz. 412, 825). Dotyczy: Wykonanie rocznej kontroli okresowej stanu sprawności technicznej instalacji gazowej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Otmuchów. Bogusław Lis
13:03:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie - Otmuchów Traugutta 348 - Nazwa elementu do którego przynależy - BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Działka nr 348 położona w Otmuchowie przy ul. Traugutta, sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp. Nieruchomość niezabudowana, teren płaski, położony poniżej poziomu ulic Ogrodowej i Powstańców Śląskich, dobrze nasłoneczniony, kształt działki regularny, korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Uzbrojenie biegnie w ciągu ulic Ogrodowej, Powstańców Śląskich i Traugutta. W otoczeniu nieruchomości zabudowania o funkcji mieszkalnej. Dostęp do drogi publicznej ul. Traugutta, dz nr 347. Dla działki nr 348 została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 33/23 z dnia 23 marca 2023 r., na rzecz Gminy Otmuchów, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Bogusław Lis
13:02:25 Upublicznienie elementu informacja BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Działka nr 348 położona w Otmuchowie przy ul. Traugutta, sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp. Nieruchomość niezabudowana, teren płaski, położony poniżej poziomu ulic Ogrodowej i Powstańców Śląskich, dobrze nasłoneczniony, kształt działki regularny, korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Uzbrojenie biegnie w ciągu ulic Ogrodowej, Powstańców Śląskich i Traugutta. W otoczeniu nieruchomości zabudowania o funkcji mieszkalnej. Dostęp do drogi publicznej ul. Traugutta, dz nr 347. Dla działki nr 348 została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 33/23 z dnia 23 marca 2023 r., na rzecz Gminy Otmuchów, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Bogusław Lis
13:01:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie - 2. Lubiatów 139 i 140 - Nazwa elementu do którego przynależy - BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Działki nr 139 i 140, Obręb ewidencyjny: 160706_5.0014 Lubiatów, gm. Otmuchów, Arkusz mapy 1. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/295/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17.11.2021r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminny Otmuchów działki nr 139 i 140 zlokalizowane są w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej (MN). Teren niezabudowany, nieuzbrojony, płaski, z dostępem do drogi publicznej poprzez drogę gruntową nie utwardzoną. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Bogusław Lis
13:00:52 Upublicznienie elementu informacja BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Działki nr 139 i 140, Obręb ewidencyjny: 160706_5.0014 Lubiatów, gm. Otmuchów, Arkusz mapy 1. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/295/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17.11.2021r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminny Otmuchów działki nr 139 i 140 zlokalizowane są w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej (MN). Teren niezabudowany, nieuzbrojony, płaski, z dostępem do drogi publicznej poprzez drogę gruntową nie utwardzoną. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony