ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:35:58 Edycja elementu informacja Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23.04.2021 r. dot.: lekcji religii w szkołach [Rafał Kaczmarczyk] Bogusław Lis
18:35:31 Upublicznienie elementu informacja Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23.04.2021 r. dot.: lekcji religii w szkołach [Rafał Kaczmarczyk] Bogusław Lis
14:29:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie, obręb geodezyjny Sarnowice na działkach nr 233, 221/2, 226, 190, 209, 231, 210/1, 229, 211/1, 225, 224. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2021-05-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:22:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o naborze ofert na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie fizyczne imprezy Lato Kwiatów Otmuchów 2021” Bogusław Lis
11:22:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o naborze ofert na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie fizyczne imprezy Lato Kwiatów Otmuchów 2021” Bogusław Lis
11:20:58 Upublicznienie elementu informacja Informacja o naborze ofert na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie fizyczne imprezy Lato Kwiatów Otmuchów 2021” Bogusław Lis
10:11:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. zł - Dotyczy: wykonania 2 szt. tablic pamiątkowych dla zadania „Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko – Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” w ramach projektu pn. Bogusław Lis
10:11:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. zł - Dotyczy: wykonania 2 szt. tablic pamiątkowych dla zadania „Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko – Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” w ramach projektu pn. Bogusław Lis
10:11:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. zł - Dotyczy: wykonania 2 szt. tablic pamiątkowych dla zadania „Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko – Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” w ramach projektu pn. Bogusław Lis
10:08:30 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. zł - Dotyczy: wykonania 2 szt. tablic pamiątkowych dla zadania „Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko – Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” w ramach projektu pn. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony