ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:44:52 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów zawiadamia strony postępowania, że w dniu 16.03.2023 r. do urzędu Miasta Gminy w Otmuchowie wpłynęło Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu znak: WOOŚ.4220.68.2023.AK.1 z dnia 16.03.2023 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy, ze względu na jej skomplikowany charakter. Postępowanie prowadzone jest na wniosek firmy "STOLAR" Joanna Kaniowska, ul. Grodkowska 2A, 48 z dnia 06.08.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 155/1 w Otmuchowie przy ul. Grodkowskiej 2A". Kamil Marek
10:35:00 Edycja elementu informacja Wykaz nr 13/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 134 położona w obrębie ewidencyjnym Nadziejów, gm. Otmuchów, sklasyfikowana jako droga, teren niezabudowany, płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, brak uzbrojenia terenu. Nieruchomości sąsiednie niezabudowane, użytkowane rolniczo. Działka 134 posiada kształt wydłużony. Przeznaczona do zbycia z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – działek nr 12/1 i 12/2, użytkowanych rolniczo. Działka nie posiada znamion, jest uprawiana rolniczo. Dostęp do drogi gminnej nieutwardzonej nr 106927O, obejmującej działkę nr 134. Bogusław Lis
10:34:37 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr 14/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 143/4 AM 1 położona w obrębie ewidencyjnym Łąka, gm. Otmuchów, sklasyfikowana jako pastwisko klasy III (PsIII). Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu południowym, kształt nieregularny, przez działkę przebiega napowietrzna linia kablowa telekomunikacyjna. Brak uzbrojenia terenu w podziemne urządzenia infrastruktury technicznej. Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej. Kształt działki 143/4 nieregularny, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania, ze względu na nachylenie gruntu, odległości od drogi publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania posiadanego udziału w działce sąsiedniej nr 143/2. Teren ten stanowi bezpośrednie wejście do lokalu nr 3, znajdującego się w budynku nr 69, poł. w Łące. Dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej drogę publiczną powiatową nr 1633O – działka nr 44/2, oraz drogę publiczną gminną nr 106925O – działka nr 44/1. Bogusław Lis
10:32:56 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr 13/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Działka nr 134 położona w obrębie ewidencyjnym Nadziejów, gm. Otmuchów, sklasyfikowana jako droga, teren niezabudowany, płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, brak uzbrojenia terenu. Nieruchomości sąsiednie niezabudowane, użytkowane rolniczo. Działka 134 posiada kształt wydłużony. Przeznaczona do zbycia z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – działek nr 12/1 i 12/2, użytkowanych rolniczo. Działka nie posiada znamion, jest uprawiana rolniczo. Dostęp do drogi gminnej nieutwardzonej nr 106927O, obejmującej działkę nr 134. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2023-03-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:13:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Otmuchów Kamil Marek

Zmiany z dnia: 2023-03-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:58:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na informację publiczną - Nazwa elementu do którego przynależy: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.03.2023 r. dot. Bogusław Lis
15:57:34 Upublicznienie elementu informacja Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.03.2023 r. dot.: Ankieta - ustanowienia patrona JST [Krzysztof Szczygielski] Bogusław Lis
15:52:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź Inf. Pub. MK.1431.2.2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 06.03.2023 r. dot. Bogusław Lis
15:52:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Umowa przeglądy - Nazwa elementu do którego przynależy: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 06.03.2023 r. dot. Bogusław Lis
15:51:57 Upublicznienie elementu informacja Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 06.03.2023 r. dot.: kontroli stanu technicznego [Damavik Daniel Górnowicz] Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony