ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:50:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w Grądach – Pasiekach dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w miejscowości Grądy na częściach działek nr 133/3, 236, 140, 144, 240. Bogusław Lis
15:49:13 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej ø 90 mm wraz z budową przyłączy wody do działki nr 150/3 przewidzianej do realizacji w Otmuchowie, obręb geodezyjny Sarnowice na częściach działek nr 192 i 150/3. Bogusław Lis
15:49:11 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku mieszkalnego – placówki opiekuńczo-wychowawczej, przewidzianej do realizacji w miejscowości Otmuchów na części działki nr 394/2. Bogusław Lis
15:44:59 Edycja elementu załącznik do informacji OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU (POPRZEDNIM) 2022 ! - Nazwa elementu do którego przynależy: Oświadczenia, zezwolenia na sprzedaż alkoholu Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2022-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:53:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie o zamówieniu - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Otmuchowie Kamil Marek
13:53:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Specyfikacja Warunków Zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Otmuchowie Kamil Marek
13:53:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Otmuchowie Kamil Marek
13:53:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Program Funkcjonalno Użytkowy - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Otmuchowie Kamil Marek
13:46:35 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Otmuchowie Kamil Marek
08:15:20 Edycja elementu informacja Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym ogłoszonym na dzień 20 stycznia 2022 roku. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony