ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:24:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLV/428/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:24:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLV/427/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:24:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLV/426/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:24:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLV/425/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2023 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:24:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLV/424/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2023 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:24:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLV/423/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2023 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:24:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLV/422/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2023 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:24:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLV/421/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2023 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:24:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLV/420/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2023 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:15:17 Upublicznienie elementu informacja Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony