ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:38:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LI/488/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
19:38:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LI/487/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2023-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:05:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR L/486/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:05:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR L/485/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:05:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR L/484/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2023 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:05:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR L/483/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLIV/418/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2023 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:05:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR L/482/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otmuchowie - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:05:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR L/481/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/397/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:05:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR L/480/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2009 r. poz. 486, z 2010 r. poz. 850, z 2020 r. poz. 544) - Nazwa elementu do którego przynależy Bogusław Lis
18:05:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR L/479/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umówdzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony