ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-12-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:59:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LVII/537/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:59:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LVII/536/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2024 rok - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:59:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LVII/535/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/529/2023 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku poprzez wniesienie przez Gminę Otmuchów wkładu pieniężnego w postaci otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:59:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LVII/534/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2023-12-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:31:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LVI/533/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
17:31:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LVI/532/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2023 rok - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
17:31:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LVI/531/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/240/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
17:31:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LVI/530/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wierzbowa” w miejscowości Otmuchów, obręb Wójcice, gmina Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2023-12-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:27:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LV/519/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
14:27:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LV/518/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony