ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacja publiczna 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26-10-2021 [IMPROM ROBERT DULAT]

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-31 20:27:03 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 29.10.2021 r.
WK.6220.IŚ.5.2021
 
 
                                                                                                 IMPROM ROBERT DULAT
 
 
Dot. Udostępnienie informacji publicznej,
 informacji o środowisku
 
Informacja o decyzjach administracyjnej DŚU i wszczętych postępowaniach do dnia 29.10.2021 r.  - zapytanie z dnia z dnia 26.10.2021 r.
                 
1.  Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach MK.6220.15.9.2016 z dnia 18.10.2017 r. dla inwestora: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, dot. realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działce nr: 583/36 w Otmuchowie. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej około 2,1 MW. Inwestycja realizowana będzie na obszarze gminy Otmuchów, na działce inwestycyjnej o nr ew. 583/36 obręb 0001 Otmuchów o powierzchni ok. 5,7 ha. Jednakże na potrzeby planowanej inwestycji (tj. na posadowienie paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, drogami technologicznymi nieutwardzonymi i odległościami wymaganymi do uzyskania optymalnej efektywności paneli), przewidziane jest wykorzystanie ok. 5,13 ha powierzchni działki.
   
2. Firma:  IBC SE PL18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa), reprezentowana przez Pana Jerzego Spyrka ul. Migdałowa 1/4, 52-317 Wrocław (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 02 marca 2020 r.), wystąpiła wnioskiem z dnia 04 marca 2020 r.,  który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 04 marca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn. „Budowa 4 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na terenie działek nr: 22, 23, 24, położonych w Otmuchowie, Obręb: Wójcice, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie" – wydano decyzję w dniu 31.07.2020 r. nr WK.6220.2.10.2020. 
 
3. Również  IBC SE PL 18 Sp. z o.o. ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 02.03.2020 r.),  wnioskiem z dnia z dnia 04.03.2020 r.  wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 404 położonej w Otmuchowie obręb: Wójcice"- jednakże, postanowieniem nr WK.6220.1.2020 z dnia 12.03.2020 r. odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na brak kwalifikacji ww. przedsięwzięcia  do wydania decyzji.
 
4. Wszczęto postępowanie OOŚ, zgodnie z wnioskiem firmy:  Elektrownie MPA 8 Sp. z o.o. ul. Fabryczna 14, 62-065 Grodzisk Mazowiecki, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mikołaja Kuczyńskiego (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 09 lutego 2020 r.), z dnia  03.02.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW ",  realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb: Maciejowice, oraz działek nr: 159/5, 159/3, 160/2, 158, 127, 129, 128/1, 128/2, 134, 130/1, 130/2, 131, 157/1, 157/2, 161, 162, 156, 132/5, 132/4, 133/1, 133/4, 133/3, 133/5, 236, 196/1, 196/2, 238, 237, 195, 198/1, 214, 235, położonych w Otmuchowie, obręb Sarnowice.
 
5. Wszczęto postępowanie OOŚ, zgodnie z wnioskiem Firmy:  EPLANT 39 SP. Z O. O. ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków (adres do korespondencji: ul. S. Lindego 7 C, 30-148 Kraków), reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Igę Kwiatkowską (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 01.02.2021 r.), z dnia 08.02.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej ŁĄKA wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Łąka, gmina Otmuchów", powiat nyski, województwo opolskie, realizowanego na działkach ewidencyjnych:  318/5,  365/1,  365/3 Obręb: Łąka, gmina Otmuchów. Moc planowanej elektrowni fotowoltaicznej – do 150 MW.
 
Pozostałe postępowania wszczęte :
1) Energy Solar 30 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, pełnomocnik : Marcin Bagiński  RTB Developer Sp. z o.o. ul. Synów Pułku 37a,80-298 Gdańsk – wniosek z dnia 24.02.2021 r. – budowa farmy fotowoltaicznej "Otmuchów 1"o mocy do 1 MW – Buków gmina Otmuchów, dz. nr 8.
 
2) SUN TWO Sp . z  o.o. 48-100 Lisięcice, ul. Głubczycka 3,  pełnomocnik: Przemysła Nosko – wniosek z dnia 23.02.2021 r. – budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 x 1 MW – Buków gmina Otmuchów, dz. nr  137, 146 - wpłynął wniosek o umorzenie postępowania.
 
3) OZE Development sp. z o.o. Nacław 25, 64-000 Kościan, pełnomocnik: Radosław Goliat – wniosek z dnia 28.04.2021 r. – budowa farmy fotowoltaicznej PV Kałków  o mocy 3,0 MW  – wraz z infrastrukturą towarzyszącą , w Kałkowie,                        gmina Otmuchów, dz. nr  77/2.
 
4) EPLANT 38 SP z O.O. ul. Salwatorska 14/310, 30-104 Kraków, adres korespondencyjny  ul. S Lindego 7C, 30-148 Kraków, (dod. adres: Solar 30 Sp. z o.o. ul. Warecka 11 A , 00-034 Warszawa) budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Śliwice do 1 MW każda o łącznej mocy do 5 MW, Otmuchów, Obręb: Śliwice.
 
5)  MAYA LUNA Sp. z o.o. ul. Bohaterów Września 22u/5, 03-370 Warszawa , reprezentowana przez członka Zarządu Małgorzatę Koterba ul. Białobrzeska 15/170, 02-370 Warszawa - wniosek z dnia 24.08.2021 r. dot. Budowy farmy fotowoltaicznej oraz z infrastrukturą towarzysząca w m-ci Otmuchów , Obręb: Wójcice, działka nr 33.      
 
6) Solar Pover Asset Sp. z o.o. z/s w Krakowie, 30-109, ul. Salwatorska 14 lok. 310 – pełn. radca pr. Michał Brzeszczak EXPERT LAW FIRM, Kancelaria Radcy Prawnego ul. Kochanowskiego ½, 45-091 Opole, wniosek z dnia 23.09.2021 r. dot. Budowy farmy fotowoltaicznej „EPC Piotrowice Nyskie" o łącznej mocy do 5 MW włącznie ( z   uwzględnieniem etapowania ) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 47/8 Obręb: Piotrowice Nyskie.
 
7) Wpłynął wniosek SOLAR-G ENERGI Sp. z o.o. Pełnomocnik - Paweł Żukowski Charbielin 100A, 48-340 Głuchołazy wniosek z dnia 26.10.2021 r. – Budowa farmy Fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o Obrębie  Otmuchów, działka nr 1314/7 – trwa uzupełnianie KIP.  
 
 
Dodatkowo informuję, że na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w Bazie Ocen Odziaływania na Środowiska zamieszczane są na bieżąco skany decyzji i pozostałych dokumentów wytworzonych lub pozyskanych w formie opinii, czy postanowień w prowadzonych postępowaniach OOŚ.
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek

Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.
tel. 77 431 5016 wew. 331
« powrót do poprzedniej strony