Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ z dnia 24 listopada 2022 r z bezskutecznego przetargu ogłoszonego na dzień 24 listopada 2022 roku na sprzedaż nieruchomości obejmująca niezabudowane działki nr 58 i 59 , poł. w Bukowie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-24 16:40:07 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 24 Listopada 2022r
 
PROTOKÓŁ
z dnia 24 listopada 2022 r z bezskutecznego przetargu ogłoszonego na dzień 24 listopada 2022 roku na sprzedaż nieruchomości obejmująca niezabudowane działki nr 58 i 59 , poł. w Bukowie.
 
Komisja w składzie:
1.Przewodniczący Komisji – Monika Kowalska
2.Członek Komisji - Magdalena Gazda
3.Członek Komisji - Justyna Biskup
 
powołana Zarządzeniem Burmistrza Otmuchowa do przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów stwierdza co następuje : na ogłoszony na dzień 24 listopada 2022 roku I publiczny przetarg nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości obejmującą działki nr 58 i 59 położone w Bukowie nieruchomości zlokalizowane w obszarze użytków rolnych i przeznaczona do użytkowania rolniczego, nie wpłynęło wadium w określonym w ogłoszeniu terminie.
1. termin i miejsce / rodzaj przetargu: 24.11.2022r / nieograniczony,
2. oznaczenie nieruchomości: działki nr 58 i 59 obszaru 1,3400ha, jednostka ewidencyjna: Buków, AM 2, KW OP1N/00053943/2
3. obciążanie nieruchomościami: nieruchomość wolna jest od obciążeń, nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu,
4. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów. Dla zagospodarowania działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy określająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
5. wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów: brak
6. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: brak
7. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu: brak
8. cena wywoławcza nieruchomości netto: 54 000,00 zł. (pięćdziesiąt cztery tysięce złotych)
9. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak
  1. informacja o złożonych ofertach: brak złożonych ofert
Uzasadnienie podjętej decyzji przez komisje przetargową:
Na ogłoszony w/w przetarg nie wpłynęło wadium w określonym w ogłoszeniu terminie w określonej wysokości. Wobec powyższego przetarg okazał się bezskuteczny.