Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 18184
Kierownictwo Urzędu 18347
Struktura Organizacyjna 14680
Regulamin Organizacyjny 9193
Jednostki Organizacyjne 89110
Jednostki Pomocnicze 20563
Praca w Urzędzie 6358
Oferty pracy 65844
Regulamin naboru 11825
Wyniki naboru 49551
Regulaminy 43499
WIĘKSZY OTMUCHÓW 19680
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 242
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 1010
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 52
2023 1302
2022 24663
2021 71423
2020 100815
2019 158699
2018 266004
2017 (od 1.03.2017) 222311
Rady Miejskiej 1989
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 32140
Opinie RIO w Opolu 1689
2023 129
2022 290
2021 2943
2020 4268
2019 9353
2018 9665
2017 (od 1 marca 2017) 15143
Taryfy za wodę i ścieki 4706
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 19129
Sprzedaż - wykazy 1138
2023 619
2022 12654
2020 36750
2021 39624
2019 81323
2017 (od 1 marca 2017) 114065
2018 89193
Sprzedaż 2701
2023 2822
2022 31105
2021 47393
2020 113968
2019 183384
2018 178855
2017 (od 1 marca 2017) 231824
Dzierżawa - wykazy 16
2023 296
2022 4204
2021 7053
2020 12050
2019 19388
2018 24084
2017 21680
Dzierżawa 605
2022 3260
2021 4910
2020 12677
Najem 8153
2022 1197
2021 4866
2020 3743
Rozstrzygnięcia 303
2023 1430
2022 8795
2021 17355
2020 27131
2019 61208
2018 121125
2017 (od 1 marca 2017) 217341
Użyczenie 5
2022 323
2021 1229
Listy osób zakwalifikowanych do przetargów 25
2022 2149
Organy Gminy - Rada Miejska 8906
Skład Rady Miejskiej 14921
Protokoły z Sesji RM 351
2023 96
2022 850
2021 2142
2020 2602
2019 4260
2018 13505
2017 12069
2016 12022
2015 9861
2014 10423
2013 9420
2012 11603
Protokoły z głosowań 312
2023 107
2022 900
2021 2172
2020 3005
2019 3363
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 336
2023 66
2022 769
2021 2467
2020 2958
2019 4403
2018 12441
2017 15628
2016 11641
2015 10559
2014 13173
2013 10737
2012 10911
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 223
2022 534
2021 871
2020 2692
2019 3326
2018 5583
2017 6675
2016 6944
2015 1243
2014 5864
2013 6726
2012 6806
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 835
Kadencja 2018-2023 972
2023 117
2022 1072
2021 6260
2020 11359
2019 22070
2018 23521
Interpelacje i wnioski 5
2021 1551
2019 40131
Informacja o petycjach 4118
Zamówienia Publiczne 34371
Roboty Budowlane 564
2022 10505
2021 19817
2020 28463
2019 51393
2018 102011
2017 (od 1 marca 2017) 57544
Dostawy 314
2022 6268
2021 9713
2020 2756
2019 11401
2018 35203
2017 (od 1 marca 2017) 17596
Usługi 355
2022 7866
2021 5913
2020 2848
2019 37042
2018 28808
2017 (od 1 marca 2017) 30304
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 365
2023 1079
2021 36834
2022 11470
2020 67180
2018 88534
2019 56641
2017 (od 1 marca 2017) 123221
Informacje z otwarcia ofert 267
2022 2086
2021 6391
2020 19858
2019 59432
2018 57038
2017 (od 1 marca 2017) 41511
Rozstrzygnięcia 273
2023 215
2022 2546
2021 7438
2020 19953
2019 52018
2018 51523
2017 (od 1 marca 2017) 59545
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 363
2023 528
2022 5627
2021 8572
2020 32679
2019 32240
2018 43801
2017 (od 1 marca 2017) 57610
Plany Zamówień Publicznych 51
2023 172
2022 1930
2021 3943
2020 5609
2019 7601
2018 8235
2017 10285
Oświadczenia majątkowe 10606
Wzory oświadczeń 5781
Urząd Miejski 2428
wg stanu na 31.12.2021 r. 549
wg stanu na 31.12.2020 r. 1658
wg stanu na 31.12.2019 r. 2788
wg stanu na 31.12.2018 r. 4014
wg stanu na 31.12.2017 r. 5966
wg stanu na 31.12.2016 r. 7672
na poczatek zatrudnienia 9008
na koniec zatrudnienia 3576
na początek kadencji 7981
na koniec kadencji 4657
w związku z odwołaniem 4620
Radni Rady Miejskiej 2912
wg stanu na 31.12.2021 r. 1195
wg stanu na 31.12.2020 r. 2844
wg stanu na 31.12.2019 r. 2695
wg stanu na 31.12.2018 r. 4750
wg stanu na 31.12.2017 r. 14723
wg stanu na 31.12.2016 r. 14630
na koniec kadencji 15796
na początek kadencji 8688
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2709
wg stanu na 31.12.2021 r. 1517
wg stanu na 31.12.2020 r. 2843
wg stanu na 31.12.2019 r. 2744
wg stanu na 31.12.2018 r. 3858
wg stanu na 31.12.2017 r. 4835
wg stanu na 31.12.2016 r. 15173
na koniec zatrudnienia 30307
na początek zatrudnienia 36545
WZORY DOKUMENTÓW 10818
Urząd Stanu Cywilnego 11560
Szkolnictwo, stypendia 12995
Podatkowe 11336
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 8325
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 18907
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 8865
Rolnictwo, wycinka drzew 7022
Użytkownie wieczyste 4315
Drogi, oświetlenie 3173
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 2884
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 3425
Rejestry i Ewidencje 5815
Rejestr Instytucji Kultury 12719
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 9926
Rejestry Zbiorów Danych 13110
System Informacji o Środowisku 5185
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 5593
Petycje 16512
2022 1377
2021 3078
2020 4456
2019 4043
2017 2051
Informacja publiczna 4341
Informacja publiczna 2023 756
Informacja publiczna 2022 6372
Informacja publiczna 2021 26919
Informacja publiczna 2018 5439
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 4306
Deklaracja dostępności 5480
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 24976
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 9595
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 4214
>> Transmisja sesji << 7091
SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2
Raport o stanie gminy 5069
Subregion Południowy - KONSULTACJE 659
Archiwalna storna BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2073025
Redakcja biuletynu 4039
Mapa serwisu 3442
Statystyki 3470
Kontakt 60937

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 29039
Uchwały Rady Miejskiej 3725
2023 526
2022 4927
2021 8750
2020 7760
2019 10840
2018 69405
2017 78134
2016 89138
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 111
Kadencja 2006-2010 5858
Kadencja 2010-2014 6435
Kadencja 2014-2018 11349
Kadencja 2018-2023 5276
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 6716
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2021-2024 13437
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 7426
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 23383
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 7622
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 14518
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 5072
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 2216
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 1364
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów na rok 2022 729