ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 16433
Kierownictwo Urzędu 15514
Struktura Organizacyjna 12649
Regulamin Organizacyjny 8115
Jednostki Organizacyjne 79543
Jednostki Pomocnicze 18301
Praca w Urzędzie 5674
Oferty pracy 58994
Regulamin naboru 10797
Wyniki naboru 43832
Regulaminy 38880
WIĘKSZY OTMUCHÓW 17684
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 618
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 48
2022 5868
2021 49267
2020 85208
2019 140769
2018 243045
2017 (od 1.03.2017) 205574
Rady Miejskiej 1770
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 24503
Opinie RIO w Opolu 1522
2021 1878
2020 3432
2019 8204
2018 8715
2017 (od 1 marca 2017) 13857
Taryfy za wodę i ścieki 3899
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 17139
Sprzedaż - wykazy 1113
2022 3580
2021 29998
2020 31139
2019 74219
2018 81519
2017 (od 1 marca 2017) 106173
Sprzedaż 2512
2022 9081
2021 39395
2020 100377
2019 165545
2018 163149
2017 (od 1 marca 2017) 216111
Dzierżawa - wykazy 16
2022 850
2021 4966
2020 10401
2019 17681
2018 22286
2017 19952
Dzierżawa 566
2021 3551
2020 11635
2022 548
Najem 8110
2021 2750
2020 3189
Rozstrzygnięcia 296
2022 2085
2021 12944
2020 23034
2019 54975
2018 108684
2017 (od 1 marca 2017) 201769
Użyczenie 5
2022 24
2021 649
Listy osób zakwalifikowanych do przetargów 8
2022 605
Organy Gminy - Rada Miejska 8098
Skład Rady Miejskiej 12947
Protokoły z Sesji RM 342
2022 236
2021 1414
2020 2217
2019 3706
2018 12480
2017 11188
2016 11130
2015 9108
2014 9548
2013 8689
2012 10706
Protokoły z głosowań 283
2022 240
2021 1523
2020 2446
2019 2968
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 325
2022 174
2021 1696
2020 2392
2019 3908
2018 11371
2017 14470
2016 10833
2015 9802
2014 12137
2013 9614
2012 10115
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 218
2022 164
2021 420
2020 2193
2019 2903
2018 4978
2017 5879
2016 6312
2015 1124
2014 5174
2013 6060
2012 6165
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 796
Kadencja 2018-2023 855
2022 276
2021 4420
2020 9187
2019 19638
2018 21000
Interpelacje i wnioski 5
2021 1111
2019 34813
Informacja o petycjach 3574
Zamówienia Publiczne 30920
Roboty Budowlane 553
2022 3778
2021 15979
2020 26117
2019 47755
2018 93338
2017 (od 1 marca 2017) 53562
Dostawy 309
2022 2062
2021 8438
2020 2124
2019 10470
2018 32837
2017 (od 1 marca 2017) 16387
Usługi 350
2022 2964
2021 5269
2020 2285
2019 34613
2018 27034
2017 (od 1 marca 2017) 28397
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 360
2022 4236
2021 28386
2020 59639
2019 52400
2018 81825
2017 (od 1 marca 2017) 114426
Informacje z otwarcia ofert 261
2021 4847
2020 16943
2019 52992
2018 51658
2017 (od 1 marca 2017) 38068
2022 533
Rozstrzygnięcia 268
2022 650
2021 5082
2020 16547
2019 46340
2018 46710
2017 (od 1 marca 2017) 55102
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 355
2022 1477
2021 6364
2020 27031
2019 28402
2018 39311
2017 (od 1 marca 2017) 53104
Plany Zamówień Publicznych 45
2022 633
2021 3210
2020 4730
2019 6876
2018 7503
2017 9396
Oświadczenia majątkowe 9615
Wzory oświadczeń 5166
Urząd Miejski 2208
wg stanu na 31.12.2020 r. 1045
wg stanu na 31.12.2019 r. 2350
wg stanu na 31.12.2018 r. 3552
wg stanu na 31.12.2017 r. 5439
wg stanu na 31.12.2016 r. 6985
na poczatek zatrudnienia 8160
na koniec zatrudnienia 3023
na początek kadencji 7235
na koniec kadencji 4174
w związku z odwołaniem 4381
Radni Rady Miejskiej 2661
wg stanu na 31.12.2021 r. 170
wg stanu na 31.12.2020 r. 1803
wg stanu na 31.12.2019 r. 2299
wg stanu na 31.12.2018 r. 4202
wg stanu na 31.12.2017 r. 13459
wg stanu na 31.12.2016 r. 13500
na koniec kadencji 14207
na początek kadencji 7893
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2495
wg stanu na 31.12.2020 r. 1858
wg stanu na 31.12.2019 r. 2306
wg stanu na 31.12.2018 r. 3388
wg stanu na 31.12.2017 r. 4424
wg stanu na 31.12.2016 r. 13768
na koniec zatrudnienia 28027
na początek zatrudnienia 32939
WZORY DOKUMENTÓW 9455
Urząd Stanu Cywilnego 10199
Szkolnictwo, stypendia 11503
Podatkowe 10153
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 7384
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 16974
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 7970
Rolnictwo, wycinka drzew 6204
Użytkownie wieczyste 3786
Drogi, oświetlenie 2533
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 2219
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 2573
Rejestry i Ewidencje 5280
Rejestr Instytucji Kultury 11662
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 8834
Rejestry Zbiorów Danych 11975
System Informacji o Środowisku 4622
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 4952
Petycje 15343
2022 202
2021 2115
2020 3168
2019 2897
2017 1540
Informacja publiczna 3796
Informacja publiczna 2022 1360
Informacja publiczna 2021 19189
Informacja publiczna 2018 4965
Archiwalna storna BIP 0
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 3507
Deklaracja dostępności 4374
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 20966
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 7997
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 3186
>> Transmisja sesji << 6532
SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2
Raport o stanie gminy 3271

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1866335
Redakcja biuletynu 3677
Mapa serwisu 3134
Statystyki 3085
Kontakt 52241

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 26411
Uchwały Rady Miejskiej 3225
2022 1197
2021 5800
2020 6864
2019 9888
2018 64951
2017 72421
2016 83209
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 108
Kadencja 2006-2010 5337
Kadencja 2010-2014 5887
Kadencja 2014-2018 10488
Kadencja 2018-2023 4485
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 6039
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2021-2024 11574
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 6680
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 19225
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 6675
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 13165
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 4320
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 1570
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 843
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów na rok 2022 214