Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 19269
Kierownictwo Urzędu 20184
Struktura Organizacyjna 16159
Regulamin Organizacyjny 9971
Jednostki Organizacyjne 96123
Jednostki Pomocnicze 22164
Praca w Urzędzie 6771
Oferty pracy 70674
Regulamin naboru 12371
Wyniki naboru 53284
Regulaminy 46783
WIĘKSZY OTMUCHÓW 21144
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 1277
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 2031
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 54
2023 11406
2022 41504
2021 88953
2020 114053
2019 172275
2018 284317
2017 (od 1.03.2017) 234391
Rady Miejskiej 2122
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 39917
Opinie RIO w Opolu 1786
2023 408
2022 837
2021 3816
2020 4740
2019 10192
2018 10356
2017 (od 1 marca 2017) 16095
Taryfy za wodę i ścieki 5339
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 20692
Sprzedaż - wykazy 1151
2023 6491
2022 19867
2020 41276
2021 47878
2019 87191
2017 (od 1 marca 2017) 120992
2018 95425
Sprzedaż 3154
2023 15376
2022 44238
2021 54180
2020 125666
2019 198312
2018 192017
2017 (od 1 marca 2017) 247026
Dzierżawa - wykazy 16
2023 1669
2022 7067
2021 8659
2020 13143
2019 20527
2018 25325
2017 23057
Dzierżawa 622
2022 5920
2021 5828
2020 13324
Najem 8176
2023 737
2022 2435
2021 6325
2020 4147
Rozstrzygnięcia 307
2023 9102
2022 14434
2021 21218
2020 30427
2019 65940
2018 130514
2017 (od 1 marca 2017) 231084
Użyczenie 5
2022 596
2021 1698
Listy osób zakwalifikowanych do przetargów 35
2022 3325
Organy Gminy - Rada Miejska 9472
Skład Rady Miejskiej 16455
Protokoły z Sesji RM 358
2023 774
2022 1607
2021 2831
2020 2907
2019 4597
2018 14458
2017 12995
2016 12869
2015 10537
2014 11073
2013 10072
2012 12375
Protokoły z głosowań 329
2023 594
2022 1494
2021 2874
2020 3354
2019 3654
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 343
2023 483
2022 1586
2021 3122
2020 3338
2019 4783
2018 13378
2017 16560
2016 12326
2015 11204
2014 14068
2013 11506
2012 11613
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 227
2022 858
2021 1293
2020 3033
2019 3623
2018 6076
2017 7118
2016 7419
2015 1308
2014 6246
2013 7202
2012 7320
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Interpelacje i wnioski 5
2021 1856
2019 44197
Informacja o petycjach 4555
Nagrania z sesji RM 876
Kadencja 2018-2023 1050
2023 642
2022 1804
2021 8061
2020 13225
2019 24214
2018 25917
>> Transmisja sesji << 0
Zamówienia Publiczne 37054
Roboty Budowlane 570
2023 3224
2022 14276
2021 23337
2020 29793
2019 54140
2018 108008
2017 (od 1 marca 2017) 60301
Dostawy 318
2022 9226
2021 10693
2020 3164
2019 12054
2018 36331
2017 (od 1 marca 2017) 18408
Usługi 359
2023 1697
2022 11255
2021 6470
2020 3115
2019 39132
2018 29610
2017 (od 1 marca 2017) 31756
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 369
2023 3891
2021 41625
2022 16782
2020 72664
2018 93269
2019 59317
2017 (od 1 marca 2017) 129904
Informacje z otwarcia ofert 271
2023 677
2022 3228
2021 7656
2020 21809
2019 64337
2018 61335
2017 (od 1 marca 2017) 43923
Rozstrzygnięcia 278
2023 1235
2022 4236
2021 9552
2020 22127
2019 56428
2018 55411
2017 (od 1 marca 2017) 63341
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 371
2023 1671
2022 9151
2021 10547
2020 36768
2019 34883
2018 47068
2017 (od 1 marca 2017) 61133
Plany Zamówień Publicznych 53
2023 611
2022 3019
2021 4505
2020 6101
2019 8129
2018 8787
2017 10898
Oświadczenia majątkowe 11675
Wzory oświadczeń 6240
Urząd Miejski 2604
wg stanu na 31.12.2022 r. 482
wg stanu na 31.12.2021 r. 1171
wg stanu na 31.12.2020 r. 2087
wg stanu na 31.12.2019 r. 3133
wg stanu na 31.12.2018 r. 4395
wg stanu na 31.12.2017 r. 6442
wg stanu na 31.12.2016 r. 8245
na poczatek zatrudnienia 9741
na koniec zatrudnienia 3968
na początek kadencji 8625
na koniec kadencji 5060
w związku z odwołaniem 4795
Radni Rady Miejskiej 3130
wg stanu na 31.12.2022 r. 324
wg stanu na 31.12.2021 r. 2222
wg stanu na 31.12.2020 r. 3831
wg stanu na 31.12.2019 r. 3007
wg stanu na 31.12.2018 r. 5197
wg stanu na 31.12.2017 r. 15965
wg stanu na 31.12.2016 r. 15608
na koniec kadencji 17089
na początek kadencji 9239
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2891
wg stanu na 31.12.2022 r. 755
wg stanu na 31.12.2021 r. 2686
wg stanu na 31.12.2020 r. 3978
wg stanu na 31.12.2019 r. 3179
wg stanu na 31.12.2018 r. 4248
wg stanu na 31.12.2017 r. 5161
wg stanu na 31.12.2016 r. 16257
na koniec zatrudnienia 32258
na początek zatrudnienia 39598
WZORY DOKUMENTÓW 11591
Urząd Stanu Cywilnego 12562
Szkolnictwo, stypendia 13981
Podatkowe 12014
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 8965
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 20209
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 9450
Rolnictwo, wycinka drzew 7616
Użytkownie wieczyste 4713
Drogi, oświetlenie 3762
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 3648
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 4219
Rejestry i Ewidencje 6194
Rejestr Instytucji Kultury 13798
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 10787
Rejestry Zbiorów Danych 13934
System Informacji o Środowisku 5559
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 6073
Petycje 17211
2022 2430
2021 3868
2020 5446
2019 4876
2017 2457
Informacja publiczna 4683
Informacja publiczna 2023 3199
Informacja publiczna 2022 12531
Informacja publiczna 2021 33478
Informacja publiczna 2018 5786
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 4895
Deklaracja dostępności 6212
>> Transmisja sesji << 7451
SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2
Raport o stanie gminy 6399
Subregion Południowy - KONSULTACJE 1374
Archiwalna storna BIP 0
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 533
WYBORY ŁAWNIKÓW 2023 3179
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2023 828

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2251685
Redakcja biuletynu 4318
Mapa serwisu 3625
Statystyki 3743
Kontakt 67186

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 30851
Uchwały Rady Miejskiej 4004
2023 3511
2022 8674
2021 11664
2020 8387
2019 11458
2018 74265
2017 83520
2016 95594
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 114
Kadencja 2006-2010 6218
Kadencja 2010-2014 6841
Kadencja 2014-2018 12032
Kadencja 2018-2023 5901
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 7142
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2021-2024 14798
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 7959
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 25830
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 8282
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 15504
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 5663
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 2691
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 1744
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów 1464