Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 17514
Kierownictwo Urzędu 17428
Struktura Organizacyjna 13999
Regulamin Organizacyjny 8844
Jednostki Organizacyjne 85749
Jednostki Pomocnicze 19843
Praca w Urzędzie 6152
Oferty pracy 63399
Regulamin naboru 11497
Wyniki naboru 47524
Regulaminy 42075
WIĘKSZY OTMUCHÓW 18941
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 655
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 50
2022 16884
2021 64330
2020 95261
2019 151739
2018 258396
2017 (od 1.03.2017) 217200
Rady Miejskiej 1894
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 29256
Opinie RIO w Opolu 1624
2022 105
2021 2523
2020 4047
2019 8965
2018 9316
2017 (od 1 marca 2017) 14714
Taryfy za wodę i ścieki 4415
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 18292
Sprzedaż - wykazy 1128
2022 9061
2021 36346
2020 34962
2019 78906
2018 86718
2017 (od 1 marca 2017) 111302
Sprzedaż 2602
2022 23502
2021 44544
2020 109456
2019 177564
2018 173902
2017 (od 1 marca 2017) 226355
Dzierżawa - wykazy 16
2022 2678
2021 6269
2020 11488
2019 18788
2018 23467
2017 21028
Dzierżawa 589
2022 1912
2021 4518
2020 12361
Najem 8134
2022 736
2021 4061
2020 3549
Rozstrzygnięcia 300
2022 5961
2021 15859
2020 25772
2019 59076
2018 117044
2017 (od 1 marca 2017) 212056
Użyczenie 5
2022 217
2021 1039
Listy osób zakwalifikowanych do przetargów 15
2022 1589
Organy Gminy - Rada Miejska 8574
Skład Rady Miejskiej 14177
Protokoły z Sesji RM 347
2022 597
2021 1875
2020 2500
2019 4107
2018 13123
2017 11742
2016 11666
2015 9587
2014 10087
2013 9145
2012 11291
Protokoły z głosowań 299
2022 702
2021 1957
2020 2807
2019 3237
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 333
2022 499
2021 2221
2020 2760
2019 4245
2018 12026
2017 15263
2016 11363
2015 10310
2014 12814
2013 10429
2012 10632
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 221
2022 401
2021 710
2020 2513
2019 3191
2018 5350
2017 6423
2016 6747
2015 1202
2014 5670
2013 6468
2012 6578
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 815
Kadencja 2018-2023 932
2022 774
2021 5514
2020 10381
2019 21159
2018 22556
Interpelacje i wnioski 5
2021 1412
2019 38315
Informacja o petycjach 3939
Zamówienia Publiczne 32878
Roboty Budowlane 561
2022 7668
2021 18472
2020 27618
2019 50034
2018 98707
2017 (od 1 marca 2017) 56102
Dostawy 313
2022 4696
2021 9244
2020 2523
2019 11029
2018 34240
2017 (od 1 marca 2017) 17123
Usługi 354
2022 6071
2021 5679
2020 2707
2019 36065
2018 28110
2017 (od 1 marca 2017) 29628
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 364
2022 8300
2021 33720
2020 64608
2019 55193
2018 86100
2017 (od 1 marca 2017) 120151
Informacje z otwarcia ofert 266
2022 1403
2021 5790
2020 18792
2019 57155
2018 55118
2017 (od 1 marca 2017) 40388
Rozstrzygnięcia 272
2022 1825
2021 6506
2020 18754
2019 49909
2018 49857
2017 (od 1 marca 2017) 58044
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 359
2022 3874
2021 7803
2020 30763
2019 30992
2018 42300
2017 (od 1 marca 2017) 56006
Plany Zamówień Publicznych 49
2022 1408
2021 3651
2020 5332
2019 7324
2018 7979
2017 10004
Oświadczenia majątkowe 10281
Wzory oświadczeń 5573
Urząd Miejski 2366
wg stanu na 31.12.2021 r. 298
wg stanu na 31.12.2020 r. 1510
wg stanu na 31.12.2019 r. 2648
wg stanu na 31.12.2018 r. 3854
wg stanu na 31.12.2017 r. 5785
wg stanu na 31.12.2016 r. 7455
na poczatek zatrudnienia 8694
na koniec zatrudnienia 3399
na początek kadencji 7702
na koniec kadencji 4486
w związku z odwołaniem 4527
Radni Rady Miejskiej 2849
wg stanu na 31.12.2021 r. 853
wg stanu na 31.12.2020 r. 2539
wg stanu na 31.12.2019 r. 2567
wg stanu na 31.12.2018 r. 4546
wg stanu na 31.12.2017 r. 14247
wg stanu na 31.12.2016 r. 14268
na koniec kadencji 15192
na początek kadencji 8349
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2648
wg stanu na 31.12.2021 r. 1167
wg stanu na 31.12.2020 r. 2542
wg stanu na 31.12.2019 r. 2581
wg stanu na 31.12.2018 r. 3681
wg stanu na 31.12.2017 r. 4692
wg stanu na 31.12.2016 r. 14742
na koniec zatrudnienia 29364
na początek zatrudnienia 35276
WZORY DOKUMENTÓW 10253
Urząd Stanu Cywilnego 11032
Szkolnictwo, stypendia 12563
Podatkowe 10904
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 8017
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 18230
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 8543
Rolnictwo, wycinka drzew 6743
Użytkownie wieczyste 4145
Drogi, oświetlenie 2937
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 2679
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 3121
Rejestry i Ewidencje 5577
Rejestr Instytucji Kultury 12334
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 9512
Rejestry Zbiorów Danych 12740
System Informacji o Środowisku 4995
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 5366
Petycje 16086
2022 952
2021 2766
2020 4031
2019 3666
2017 1882
Informacja publiczna 4123
Informacja publiczna 2022 3944
Informacja publiczna 2021 24551
Informacja publiczna 2018 5251
Archiwalna storna BIP 0
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 4044
Deklaracja dostępności 5123
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 23764
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 9099
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 3863
>> Transmisja sesji << 6911
SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2
Raport o stanie gminy 4482
Subregion Południowy - KONSULTACJE 391

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1994247
Redakcja biuletynu 3919
Mapa serwisu 3339
Statystyki 3327
Kontakt 57684

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 28202
Uchwały Rady Miejskiej 3527
2022 3240
2021 7638
2020 7377
2019 10452
2018 67601
2017 76176
2016 87040
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 110
Kadencja 2006-2010 5673
Kadencja 2010-2014 6221
Kadencja 2014-2018 11048
Kadencja 2018-2023 4942
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 6486
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2021-2024 12737
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 7128
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 22048
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 7236
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 14072
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 4819
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 1991
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 1186
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów na rok 2022 536