Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 21669
Kierownictwo Urzędu 22234
Struktura Organizacyjna 17908
Regulamin Organizacyjny 10934
Jednostki Organizacyjne 104018
Jednostki Pomocnicze 23995
Praca w Urzędzie 7276
Oferty pracy 76796
Regulamin naboru 13170
Wyniki naboru 57883
Regulaminy 50389
WIĘKSZY OTMUCHÓW 23960
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 3906
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 4416
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 58
2024 747
2023 28653
2022 59025
2021 107283
2020 126518
2019 185256
2018 303418
2017 (od 1.03.2017) 248165
Rady Miejskiej 2296
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 48257
Opinie RIO w Opolu 1920
2024 64
2023 815
2022 1564
2021 4770
2020 5208
2019 11047
2018 11044
2017 (od 1 marca 2017) 17222
Taryfy za wodę i ścieki 6009
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 31627
Sprzedaż - wykazy 1165
2024 718
2023 14283
2022 26267
2020 46268
2021 56065
2019 93295
2018 102086
2017 (od 1 marca 2017) 128436
Sprzedaż 3339
2024 1725
2023 30719
2022 55255
2021 61483
2020 137000
2019 213002
2018 204740
2017 (od 1 marca 2017) 263301
Dzierżawa - wykazy 16
2024 246
2023 4132
2022 9459
2021 10557
2020 14354
2019 21788
2018 26706
2017 24614
Dzierżawa 636
2022 8596
2021 6826
2020 14103
Najem 8192
2024 156
2023 2363
2022 3824
2021 7848
2020 4742
Rozstrzygnięcia 313
2024 110
2023 23068
2022 20241
2021 25498
2020 34010
2019 71233
2018 139552
2017 (od 1 marca 2017) 245430
Użyczenie 5
2024 336
2023 237
2022 1052
2021 2345
Listy osób zakwalifikowanych do przetargów 40
2022 4589
Organy Gminy - Rada Miejska 11481
Skład Rady Miejskiej 19288
Protokoły z Sesji RM 363
2023 2056
2022 2467
2021 3754
2020 3246
2019 4995
2018 15460
2017 13878
2016 13761
2015 11322
2014 11762
2013 10897
2012 13306
Protokoły z głosowań 346
2024 21
2023 1542
2022 2385
2021 3719
2020 3731
2019 3963
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 351
2023 1364
2022 2500
2021 3978
2020 3735
2019 5221
2018 14276
2017 17678
2016 13212
2015 11978
2014 15108
2013 12329
2012 12556
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 232
2022 1254
2021 1842
2020 3460
2019 3938
2018 6601
2017 7595
2016 7934
2015 1387
2014 6705
2013 7735
2012 7871
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Interpelacje i wnioski 5
2021 2245
2019 47925
Informacja o petycjach 5053
Nagrania z sesji RM 918
Kadencja 2018-2023 1145
2023 1610
2022 2553
2021 9693
2020 14828
2019 26083
2018 28224
>> Transmisja sesji << 0
Zamówienia Publiczne 48029
Roboty Budowlane 575
2024 807
2023 5805
2022 18714
2021 27481
2020 31440
2019 57040
2018 113606
2017 (od 1 marca 2017) 63543
Dostawy 409
2024 487
2023 488
2022 11926
2021 11838
2020 3716
2019 12850
2018 37060
2017 (od 1 marca 2017) 19404
Usługi 366
2024 369
2023 3459
2022 14201
2021 7257
2020 3544
2019 41061
2018 29988
2017 (od 1 marca 2017) 33735
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 374
2024 639
2023 7281
2022 22027
2021 46795
2020 77787
2018 97807
2019 62284
2017 (od 1 marca 2017) 136629
Informacje z otwarcia ofert 277
2024 236
2023 1672
2022 4378
2021 9135
2020 23649
2019 69151
2018 65152
2017 (od 1 marca 2017) 46389
Rozstrzygnięcia 284
2024 271
2023 2728
2022 6078
2021 11822
2020 24422
2019 60910
2018 59570
2017 (od 1 marca 2017) 67321
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 375
2024 177
2023 3605
2022 12733
2021 12619
2020 40685
2019 37679
2018 50559
2017 (od 1 marca 2017) 64829
Plany Zamówień Publicznych 57
2024 356
2023 1046
2022 4323
2021 5351
2020 6811
2019 8931
2018 9399
2017 11766
Oświadczenia majątkowe 13962
Wzory oświadczeń 6702
Urząd Miejski 2756
wg stanu na 31.12.2022 r. 1306
wg stanu na 31.12.2021 r. 1687
wg stanu na 31.12.2020 r. 2515
wg stanu na 31.12.2019 r. 3478
wg stanu na 31.12.2018 r. 4755
wg stanu na 31.12.2017 r. 6877
wg stanu na 31.12.2016 r. 8830
na poczatek zatrudnienia 10397
na koniec zatrudnienia 4294
na początek kadencji 9216
na koniec kadencji 5497
w związku z odwołaniem 4980
Radni Rady Miejskiej 3327
wg stanu na 31.12.2022 r. 839
wg stanu na 31.12.2021 r. 3281
wg stanu na 31.12.2020 r. 4923
wg stanu na 31.12.2019 r. 3380
wg stanu na 31.12.2018 r. 5646
wg stanu na 31.12.2017 r. 17109
wg stanu na 31.12.2016 r. 16751
na koniec kadencji 18319
na początek kadencji 9751
Jednostki Organizacyjne, Spółki 3046
wg stanu na 31.12.2022 r. 2028
wg stanu na 31.12.2021 r. 3756
wg stanu na 31.12.2020 r. 5229
wg stanu na 31.12.2019 r. 3540
wg stanu na 31.12.2018 r. 4582
wg stanu na 31.12.2017 r. 5521
wg stanu na 31.12.2016 r. 17388
na koniec zatrudnienia 34137
na początek zatrudnienia 42728
WZORY DOKUMENTÓW 13890
Urząd Stanu Cywilnego 13281
Szkolnictwo, stypendia 14899
Podatkowe 12859
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 9584
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 21679
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 10221
Rolnictwo, wycinka drzew 8185
Użytkownie wieczyste 5123
Drogi, oświetlenie 4392
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 4630
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 4858
Rejestry i Ewidencje 7899
Rejestr Instytucji Kultury 14877
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 11657
Rejestry Zbiorów Danych 14719
System Informacji o Środowisku 5961
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 6587
Petycje 17810
2024 56
2023 2012
2022 3438
2021 4602
2020 6336
2019 5664
2017 2933
Informacja publiczna 6054
Informacja publiczna 2024 268
Informacja publiczna 2023 7911
Informacja publiczna 2022 18400
Informacja publiczna 2021 38776
Informacja publiczna 2018 6176
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 7450
Deklaracja dostępności 8506
>> Transmisja sesji << 7683
SYGNALIZOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2
Raport o stanie gminy 9849
Subregion Południowy - KONSULTACJE 4261
Archiwalna storna BIP 0
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2741
WYBORY ŁAWNIKÓW 2023 5778
Konsulacje - Program ochrony środowiska przed hałasem – 2024 r. 103
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 993

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2483547
Redakcja biuletynu 6257
Mapa serwisu 5079
Statystyki 5713
Kontakt 74363

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 34265
Uchwały Rady Miejskiej 4329
2024 99
2023 9434
2022 13405
2021 15398
2020 8983
2019 12126
2018 78633
2017 88747
2016 101387
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 116
Kadencja 2006-2010 6605
Kadencja 2010-2014 7315
Kadencja 2014-2018 12790
Kadencja 2018-2023 6697
Program Ochrony Powietrza 9
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 9250
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2021-2024 17639
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 10255
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 30161
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 10330
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 18316
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 7974
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 4617
Informacja dot. stosowanych środków efektywności energetycznej w gminie Otmuchów 3795
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów 3750
Program Ochrony Powietrza 95