Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-10-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:00:54 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działce nr 583/36, przy ul. Warszawskiej, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 5,7257ha, objętej księgą wieczystą KW nr OP1N/00045593/4. Bogusław Lis
17:58:36 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie osiedla domków jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczalną wbudowaną częścią usługową nieuciążliwą wolnostojących, budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków usługowych (handlowych) z naziemnymi miejscami parkingowymi wraz z towarzyszącą im niezbędną infrastrukturą dla obsługi projektowanych budynków oraz drogą wewnętrzną”, realizowanych na działkach nr:188/2, 188/7, 189, obręb Otmuchów. Bogusław Lis
14:34:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa ścianek wystawienniczych dwustronnych z wbudowanym oświetleniem w ramach realizacji projektu Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00 Bogusław Lis
14:33:41 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa ścianek wystawienniczych dwustronnych z wbudowanym oświetleniem w ramach realizacji projektu Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00 Bogusław Lis
14:32:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa mobilnego sprzętu nagłaśniającego w ramach realizacji projektu Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00 Bogusław Lis
14:32:24 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa mobilnego sprzętu nagłaśniającego w ramach realizacji projektu Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00 Bogusław Lis
14:31:44 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie, dostarczenie i montaż infokiosku w ramach realizacji projektu Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-10-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:46:31 Upublicznienie elementu informacja ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przedmiotem zamówienia jest: Zakres prac będzie obejmował wykonanie 1500 szt. folderów promocyjnych 20 stron + okładka, format 148mm x 210 mm, A5, oprawa zeszytowa (dwie zszywki), okładka – kreda gramatura 300g pokryta folią błysk. Wnętrze – kreda błysk, gramatura 220g. Folder w wersji książkowej zawierający wstęp, historię Gminy, atrakcje, zabytki, tłumaczony w języku polskim, czeskim i niemieckim zawierający logotypy. Bogusław Lis
13:42:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przedmiotem zamówienia jest: Zakres prac będzie obejmował wykonanie Filiżanek z porcelany o pojemności ok. 180 ml, wysokości ok. 70 mm, średnica ok. 90 mm, kolor biały, w zestawie spodek. Nadruk – logotypy wokół filiżanki i na spodku o wymiarach ok. 40 mm. Każda filiżanka zapakowana w ozdobne pudełko. Bogusław Lis
13:42:16 Edycja elementu informacja ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przedmiotem zamówienia jest: Zakres prac będzie obejmował wykonanie Filiżanek z porcelany o pojemności ok. 180 ml, wysokości ok. 70 mm, średnica ok. 90 mm, kolor biały, w zestawie spodek. Nadruk – logotypy wokół filiżanki i na spodku o wymiarach ok. 40 mm. Każda filiżanka zapakowana w ozdobne pudełko. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji