Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-08-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:56:23 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania Bogusław Lis
13:23:55 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie- etap III i IV Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-08-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:10:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z dwoma słupami i dwiema oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 572. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-08-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:53:21 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro. Dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania Artur Banasiak
09:46:26 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony od strony zachodniej ulicą Bolesława Chrobrego, od strony południowej ulicą Kazimierza Wielkiego, od strony północnej Władysława Łokietka, a od strony wschodniej wewnętrzną granicą terenów kolejowych, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Artur Banasiak

Zmiany z dnia: 2017-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:53:03 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn.: wykonanie 200 szt. Filiżanek z oznakowaniem dla projektu pn. „ Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów-Vidnava Artur Banasiak
14:53:03 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn.: wykonanie 1500 szt. Planów miasta dla projektu pn. „ Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów-Vidnava Artur Banasiak
14:53:03 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn.: wykonanie 1500 szt. Folderów promocyjnych dla projektu pn. „ Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów-Vidnava ” Artur Banasiak
14:47:42 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT informuję, że Państwa firma złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie 1500 szt. Smyczy dla projektu pn. „Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów-Vidnava” realizowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-a Republika Czeska – Polska Artur Banasiak
14:47:42 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYinformuję, że Państwa firma złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie 1500 szt. Magnesów dla projektu pn. „Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów-Vidnava” realizowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-a Republika Czeska – Polska Artur Banasiak

Nawigacja między stronami listy informacji