Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-10-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:41:29 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE Burmistrza Otmuchowa o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Bogusław Lis
08:35:42 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działce nr 583/36, przy ul. Warszawskiej, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 5,7257ha, Bogusław Lis
08:35:02 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działce nr 583/36, przy ul. Warszawskiej, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 5,7257ha, Bogusław Lis
08:34:28 Upublicznienie elementu informacja polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działce nr 583/36, przy ul. Warszawskiej, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 5,7257ha, Bogusław Lis
08:21:39 Edycja elementu informacja Zarządzenie nr 152/2017 Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-10-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:02:12 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 152/2017 Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Artur Banasiak
14:52:52 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robot instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych s S.O. w ramach zadania "Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach". Artur Banasiak
14:46:43 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot: wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie Artur Banasiak

Zmiany z dnia: 2017-10-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:49:12 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy udrożnienia dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od wodowskazu w Bardzie do ujścia Odry” w ramach Bogusław Lis
14:48:31 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy udrożnienia dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od wodowskazu w Bardzie do ujścia Odry” w ramach Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji