Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:54:10 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Firmy: ZPHU ALL WINDOWS Sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Bogusław Lis
10:49:22 Upublicznienie elementu informacja Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Otmuchów, który odbył się w dniu 20 listopada 2023 r. przeprowadzonego jako licytacja w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie w terminie ogłoszenia I przetargu. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Otmuchowie, obręb ewidencyjny Otmuchów obejmujący działki oznaczoną numerem: 397/7 obszaru 0,0169 ha, arkusz mapy- 6, dla której to działki Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą Nr OP1N/00041091/7, 397/11 obszaru 0,0477 ha, arkusz mapy- 6, dla której to działki Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą Nr OP1N/00030198/7. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2023-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:06 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bazy produkcyjno-magazynowej wraz z farmą fotowoltaiczną na gruntach w miejscowości Otmuchów, Obręb Wójcice, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306/1, 306/2, planowanego do realizacji przez Firmę Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2023-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zapytanie - Nazwa elementu do którego przynależy - APROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza nabór ofert na: opiekę weterynaryjną polegającą na udzielaniu pierwszej pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, psom i kotom oraz dzikim zwierzętom z terenu Gminy Otmuchów, rannym w kolizjach drogowych lub poszkodowanym w innych zdarzeniach losowych, których skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji i w okresie poza godzinami pracy Schroniska dla zwierząt w Konradowej ij Bogusław Lis
14:41:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji formularz - Nazwa elementu do którego przynależy - APROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza nabór ofert na: opiekę weterynaryjną polegającą na udzielaniu pierwszej pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, psom i kotom oraz dzikim zwierzętom z terenu Gminy Otmuchów, rannym w kolizjach drogowych lub poszkodowanym w innych zdarzeniach losowych, których skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji i w okresie poza godzinami pracy Schroniska dla zwierząt w Konradowej ij Bogusław Lis
14:41:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji wzór umowy - Nazwa elementu do którego przynależy - APROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza nabór ofert na: opiekę weterynaryjną polegającą na udzielaniu pierwszej pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, psom i kotom oraz dzikim zwierzętom z terenu Gminy Otmuchów, rannym w kolizjach drogowych lub poszkodowanym w innych zdarzeniach losowych, których skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji i w okresie poza godzinami pracy Schroniska dla zwierząt w Konradowej ij Bogusław Lis
14:40:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zapytanie - Nazwa elementu do którego przynależy - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza nabór ofert na: przeprowadzenie zabiegów usypiania ślepych miotów, sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wraz z przetrzymywaniem zwierząt w celu zapewnienia im niezbędnej opieki po dokonanych zabiegach. Podstawą świadczenia wymienionych usług jest wystawione każdorazowo pisemne zlecenie Burmistrza Gminy Otmuchów lub osoby przez niego upoważnionej. Bogusław Lis
14:40:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji formularz - Nazwa elementu do którego przynależy - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza nabór ofert na: przeprowadzenie zabiegów usypiania ślepych miotów, sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wraz z przetrzymywaniem zwierząt w celu zapewnienia im niezbędnej opieki po dokonanych zabiegach. Podstawą świadczenia wymienionych usług jest wystawione każdorazowo pisemne zlecenie Burmistrza Gminy Otmuchów lub osoby przez niego upoważnionej. Bogusław Lis
14:40:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji wzór umowy - Nazwa elementu do którego przynależy - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza nabór ofert na: przeprowadzenie zabiegów usypiania ślepych miotów, sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wraz z przetrzymywaniem zwierząt w celu zapewnienia im niezbędnej opieki po dokonanych zabiegach. Podstawą świadczenia wymienionych usług jest wystawione każdorazowo pisemne zlecenie Burmistrza Gminy Otmuchów lub osoby przez niego upoważnionej. Bogusław Lis
14:38:44 Upublicznienie elementu informacja APROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza nabór ofert na: opiekę weterynaryjną polegającą na udzielaniu pierwszej pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, psom i kotom oraz dzikim zwierzętom z terenu Gminy Otmuchów, rannym w kolizjach drogowych lub poszkodowanym w innych zdarzeniach losowych, których skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji i w okresie poza godzinami pracy Schroniska dla zwierząt w Konradowej ij Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji