Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:22:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „ROZBUDOWA SIECI N/N DO ZASILANIA DZ. NR 1310/1 W MIEJSCOWOSCI OTMUCHÓW”, przewidzianej na działkach nr 1310/1, 1310/2 położonej w obrębie geodezyjnym Otmuchów, miasto Otmuchów. Bogusław Lis
14:22:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej”, przewidzianej na działkach nr 183/4, 214/2, 214/3, 214/8, 306, 374, obręb Śliwice, miasto Otmuchów. Bogusław Lis
11:51:58 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie. Określenie wolnego stanowiska urzędniczego:„Referent ds. gospodarki nieruchomościami”. Bogusław Lis
11:51:22 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie. Określenie wolnego stanowiska urzędniczego: „Podinspektor ds. geodezji i kartografii”. Bogusław Lis
11:41:12 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - „Referent ds. ewidencji ludności” Bogusław Lis
09:56:11 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy krów Malerzowice Małe na terenie działek: 29/104, 29/105 oraz na części działki 29/108 obręb 0018 Malerzowice Małe, jednostka ewidencyjna 160706_5 Otmuchów-obszar wiejski, Gmina Otmuchów, Powiat Nyski”, województwo opolskie. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2024-06-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:12:49 Edycja elementu informacja Wykaz nr 27/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.Działka nr 306/7, AM 5, o powierzchni 0,0034 ha położona w Otmuchowie ul. Sienkiewicza, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp. Teren nieruchomości płaski, bez widocznych zastoin wody. Użytkowana jako teren zieleni przydomowej. Działka ogrodzona. Kształt regularny, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja w otoczeniu terenów o charakterze usługowym i mieszkalnym. Brak uzbrojenia terenu. Bogusław Lis
12:11:31 Edycja elementu informacja Wykaz nr 26/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 306/6, AM 5, o powierzchni 0,0063 ha położona w Otmuchowie ul. Sienkiewicza, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp. Teren nieruchomości płaski, bez widocznych zastoin wody. Użytkowana jako teren zieleni przydomowej. Działka ogrodzona, zabudowana obiektami małej architektury. Kształt regularny, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja w otoczeniu terenów o charakterze usługowym i mieszkalnym. Brak uzbrojenia terenu. Bogusław Lis
12:10:20 Edycja elementu informacja Wykaz nr 25/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 306/5 AM 5 o powierzchni 0,0084 ha położona w Otmuchowie ul. Sienkiewicza, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp. Teren nieruchomości płaski, bez widocznych zastoin wody. Użytkowana jako teren zieleni przydomowej. Działka ogrodzona. Kształt regularny, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja w otoczeniu terenów o charakterze usługowym i mieszkalnym. Brak uzbrojenia terenu. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2024-06-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:33:11 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie. Określenie wolnego stanowiska urzędniczego: „Główny Specjalista ds. budownictwa i inwestycji” Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji