ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-11-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:57:56 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Krakowskiej 44, stanowiąca lokal użytkowy nr 1 składający sie z magazynu, 7 pomieszczeń gospodarczych, sanitariatu, wejscia i dwóch pokoi oraz 51/200 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 397/2, obszaru 0,0852 ha. (KW OP1N/00050228/3). Bogusław Lis
16:54:47 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. Konopnickiej, oznaczona numerem działki 478 obszaru 0,0599 ha ( KW OP1N/00041226/3), przeznaczona pod zabudowę mieszkalną. Bogusław Lis
16:52:59 Edycja elementu informacja INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Broniszowice gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 37/5 obszaru 0,2500 ha ( KW OP1N/00047002/9), przeznaczona do użytkowania rolniczego. Bogusław Lis
16:52:34 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Broniszowice gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 37/5 obszaru 0,2500 ha ( KW OP1N/00047002/9), przeznaczona do użytkowania rolniczego. Bogusław Lis
16:49:41 Edycja elementu informacja W Y K A Z NR 61/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany na I piętrze budynku mieszkalnego poł. w Otmuchowie przy ul. Mickiewicza nr 25 o powierzchni użytkowej 25,10m2 składający się z 1 pokoju , kuchni. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1. wc o powierzchni użytkowej 1,10m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 2. strych o powierzchni użytkowej 5,70m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 3. komórka o powierzchni użytkowej 4,95m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 4. komórka o powierzchni użytkowej 5,67m2 – zlokalizowana w budynku gospodarczym. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1187/4, 1187/6 w udziale 1366/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4. Bogusław Lis
16:49:29 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 61/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany na I piętrze budynku mieszkalnego poł. w Otmuchowie przy ul. Mickiewicza nr 25 o powierzchni użytkowej 25,10m2 składający się z 1 pokoju , kuchni. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1. wc o powierzchni użytkowej 1,10m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 2. strych o powierzchni użytkowej 5,70m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 3. komórka o powierzchni użytkowej 4,95m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 4. komórka o powierzchni użytkowej 5,67m2 – zlokalizowana w budynku gospodarczym. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1187/4, 1187/6 w udziale 1366/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-10-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:09:53 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed rozstrzygnięciem prowadzonego postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji w sprawie z wniosku z dnia 23.08.2013r. (wpływ do UM w Otmuchowie w dniu 23.08.2013r.) Pana Mariana Cichewicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-10-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:33:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia ofertyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot: wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie. Bogusław Lis
15:32:25 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia ofertyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot: wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-10-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:31:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej n/n wraz z ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na działkach nr 234, 153/2, 153/3. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony