ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:08:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji KIP - Nazwa elementu do którego przynależy: O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik", realizowanej na terenie działek nr Bogusław Lis
14:05:39 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej ŁĄKA wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Łąka, gmina Otmuchów", powiat nyski, województwo opolskie, realizowanego na działkach ewidencyjnych: 318/5, 365/1, 365/3 Obręb Bogusław Lis
11:29:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dotyczy Bogusław Lis
11:29:04 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dotyczy: Wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy Otmuchów. Bogusław Lis
10:57:53 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „rozbudowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego”, przewidzianej do realizacji na części działek nr 142, 143, 140, 144/5, 121/4, 236, 133/3 w obrębie geodezyjnym Grądy, gmina Otmuchów. Bogusław Lis
07:40:19 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej ŁĄKA wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Łąka, gmina Otmuchów", powiat nyski, województwo opolskie, realizowanego na działkach ewidencyjnych: 318/5, 365/1, 365/3 Obręb Bogusław Lis
07:32:23 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w obrębie Janowa w gminie Otmuchów oraz na działce nr 59 w obrębie Białowieża w gminie Kamiennik", realizowanej na terenie działek nr: 7/2, 14, 67, 68 położonych w miejscowości Janowa oraz działki nr Bogusław Lis
07:06:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie działka nr 1364-3 - Nazwa elementu do którego przynależy: O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Obręb Bogusław Lis
07:06:01 Upublicznienie elementu informacja O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Obręb: Otmuchów, AM-112, Działka nr 1364/3, Bp -zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością zabudowy usługowej NIEUCIĄŻLIWEJ. Bogusław Lis
07:04:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie działka 1364-6 - Nazwa elementu do którego przynależy: O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza drugi (II) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Obręb Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony