ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-12-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:09:31 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 70 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 175/3, obszaru 0,0800 ha stanowiąca użytek: grunty orne klasy R IIIa, położona w Lasowicach gm. Otmuchów. Teren niezabudowany, nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej oraz gospodarczej, dojazd i dojście do drogi asfaltowej, tren nieruchomości o nachyleniu południowym, część południowa tworzy nieckę okresowo podmokłą, posiada kształt nieregularny, średnio korzystny dla zagospodarowania. Wzdłuż drogi dojazdowej biegnie nasłupowa linia energetyczna. Bogusław Lis
16:07:43 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 69 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 140/6, obszaru 0,3000 ha stanowiąca użytek: grunty orne klasy RII, RIIa położona w miejscowości Lasowice gm. Otmuchów. Teren niezabudowany, część działki porośnięta samosiejkami drzew, pozostała część roślinnością łąkową, przeznaczona do użytkowania rolniczego, dojazd i dojście drogą gruntową, położoną na działce nr 159, tren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Bogusław Lis
16:05:48 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 68 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 223/2, obszaru 0,0600 ha stanowiąca użytek: pastwiska klasy Ps III, położona w Maciejowicach gm. Otmuchów. Teren niezabudowany, użytkowany jako tereny zieleni przydomowej, dojazd i dojście do drogi asfaltowej przez działkę nr 289 stanowiąca drogę gruntową, tren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, posiada kształt regularny, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Bogusław Lis
16:03:06 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 67 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 37/4, obszaru 0,1000 ha stanowiąca użytek: grunty orne klasy RII, położona w Broniszowicach gm. Otmuchów. Teren niezabudowany, użytkowany rolniczo, dojazd i dojście do drogi asfaltowej, tren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, przy południowej granicy działki przebiega nasłupowa linia energetyczna. Bogusław Lis
15:59:43 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 66/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego poł. w miejscowości Wierzbno nr 26 o powierzchni użytkowej 29,80m2 składający się z 1 pokoju , kuchni, spiżarki, łazienki, przedpokoju. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: komórka nr 2 o powierzchni użytkowej 11,93m2 – zlokalizowana w budynku gospodarczym oznaczonym na mapie ewidencyjnej jako 202i1. Bogusław Lis
15:56:55 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 65/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 244/7, obszaru 0,0283 ha stanowiąca użytek R IIIb, położona w miejscowości Nadziejów, teren niezabudowany, użytkowany jako tereny przydomowe, działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, nieruchomości sąsiednie posiadają uzbrojenie w sieć energetyczną i wodociągową. Działka posiada kształt regularny, utrudnienie w samodzielnym wykorzystaniu działki powoduje mała powierzchnia. Bogusław Lis
15:54:37 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 64/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 71/1, obszaru 0,2500 ha będąca własnością Gminy Otmuchów stanowiąca użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego. Bogusław Lis
15:52:34 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 63/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest – nieruchomość obejmująca ½ część niewydzieloną z działki nr 1/12, łącznego obszaru 0,0500 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe , położone w Jarnołtowie gm. Otmuchów oraz komórka gospodarcza nr 2 o powierzchni użytkowej 50,63 m 2 . Bogusław Lis
15:51:16 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 62 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 71/4, obszaru 0,0400 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe B poł. w Jarnołtowie gm. Otmuchów. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, teren nieruchomości o lekkim spadku północnym, działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zagospodarowania. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00045566/6 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-12-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:45:47 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2018 roku.” Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony