ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:26:15 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 18 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 322, 323, 324, 391/1, 402, 408, 409, 420, 427, 428, 801/2, 803 w obrębie Wójcice w gminie Otmuchów”, realizowanej na terenie działek nr: 322, 323, 324, 391/1, 402, 408, 409, 420, 427, 428, 801/2, 803 położonych w Otmuchowie, obręb Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2022-07-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:52:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie 144 z 06.07 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie nr 144/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Bogusław Lis
20:51:37 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 144/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Bogusław Lis
12:24:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi”, przewidzianej do realizacji na części działek nr 1321/24, 1321/25, 1321/26, 1321/27 położonych w mieście Otmuchów. Bogusław Lis
12:24:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-NYS7101_A z kablową linią zasilającą i kanalizacją kablową”, przewidzianej do realizacji na części działki nr 65/2 w obrębie geodezyjnym Broniszowice, gmina Otmuchów. Bogusław Lis
08:18:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Decyzja - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej ŁĄKA wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Łąka, gmina Otmuchów", powiat nyski, województwo opolskie, realizowanego na działkach ewidencyjnych Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2022-07-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:53:08 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 71, 76/3, 76/4 oraz 282/2 w obrębie Wójcice w gminie Otmuchów”, realizowanej na terenie działek nr: 71, 76/3, 76/4 oraz 282/2 położonych w Otmuchowie, obręb Bogusław Lis
09:51:32 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej ŁĄKA wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Łąka, gmina Otmuchów", powiat nyski, województwo opolskie, realizowanego na działkach ewidencyjnych: 318/5, 365/1, 365/3 Obręb Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2022-07-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:21:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie - Nazwa elementu do którego przynależy: Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów przekazuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art.400 ust. 7 oraz art 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Z 2021 r. poz.735 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Otmuchów, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. Wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z budynków mieszkalnych w miejscowości Ligota Wielka do poszczególnych rowów, za pomocą 28 istniejących wylotów. Zasięg oddziaływania obejmuje działki o nr. ew. 16/1, 175, 162, 153, 96, 215, 202 obręb 0013 Ligota Wielka, gm. Otmuchów. Kamil Marek
07:20:32 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów przekazuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art.400 ust. 7 oraz art 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Z 2021 r. poz.735 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Otmuchów, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. Wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z budynków mieszkalnych w miejscowości Ligota Wielka do poszczególnych rowów, za pomocą 28 istniejących wylotów. Zasięg oddziaływania obejmuje działki o nr. ew. 16/1, 175, 162, 153, 96, 215, 202 obręb 0013 Ligota Wielka, gm. Otmuchów. Kamil Marek

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony