ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-06-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:32:03 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie. Określenie wolnego stanowiska urzędniczego: „Referent ds. kultury i promocji” Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2024-06-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:53:48 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr 27/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 306/7, AM 5, o powierzchni 0,0034 ha położona w Otmuchowie ul. Sienkiewicza, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp. Teren nieruchomości płaski, bez widocznych zastoin wody. Użytkowana jako teren zieleni przydomowej. Działka ogrodzona. Kształt regularny, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja w otoczeniu terenów o charakterze usługowym i mieszkalnym. Brak uzbrojenia terenu. Bogusław Lis
15:53:48 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr 26/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 306/6, AM 5, o powierzchni 0,0063 ha położona w Otmuchowie ul. Sienkiewicza, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp. Teren nieruchomości płaski, bez widocznych zastoin wody. Użytkowana jako teren zieleni przydomowej. Działka ogrodzona, zabudowana obiektami małej architektury. Kształt regularny, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja w otoczeniu terenów o charakterze usługowym i mieszkalnym. Brak uzbrojenia terenu. Bogusław Lis
15:53:48 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr 25/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.Działka nr 306/5 AM 5 o powierzchni 0,0084 ha położona w Otmuchowie ul. Sienkiewicza, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp. Teren nieruchomości płaski, bez widocznych zastoin wody. Użytkowana jako teren zieleni przydomowej. Działka ogrodzona. Kształt regularny, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja w otoczeniu terenów o charakterze usługowym i mieszkalnym. Brak uzbrojenia terenu. Bogusław Lis
15:47:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie nr 103 wykaz do użyczenia - Nazwa elementu do którego przynależy - Wykaz nr MK 6/Uż/2024 zawierający opis i warunki oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów. Zarządzenie nr 103/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów z dnia 05 czerwca 2024 roku w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów oraz ogłoszenia wykazu tych nieruchomości. Bogusław Lis
15:46:48 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr MK 6/Uż/2024 zawierający opis i warunki oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów. Zarządzenie nr 103/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów z dnia 05 czerwca 2024 roku w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów oraz ogłoszenia wykazu tych nieruchomości. Bogusław Lis
15:42:14 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa magazynu zbożowego o silosy płaskodenne, suszarnię, czyszczalnię, punkty przyjeciowe oraz magazyn płaski wraz z urządzeniami towarzyszącymi (przenośniki poziome i podnośniki pionowe, galerie nad silosami, zbiornik przeciwpożarowy, zespół butli gazowych 5x6400 l, doły technologiczne, silosy spedycyjne, sterownię kontenerową, instalacje zasilające tj. gazową, wodociągową, elektryczną, kanalizację deszczową)”, planowanego do realizacji na działce nr 303/15 obręb Maciejowice”,, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2024-06-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:25:19 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej „Wójcice” o mocy nie przekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 75MW na działkach o nr ew. 307, 320/2, 320/1, 319, część działki nr 415/2 w Otmuchowie, obręb: Wójcice” gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2024-06-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:39:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2024 Bogusław Lis
18:39:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR II/12/2024 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2024 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony