Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2023

Szczegóły informacji

Wykaz nr 15/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 1358/8, położona w Otmuchowie, przy ul. 1 Maja, sklasyfikowana jako grunty orne klasy RIIIa i RII. Teren niezabudowany, płaski, dobrze nasłoneczniony, kształt działki regularny, korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Działka posiada uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną. W otoczeniu nieruchomości zabudowania o funkcji mieszkalnej i usługowej. Dostęp do drogi publicznej ul. 1 Maja, dz nr 849, poprzez wydzieloną drogę gminną wewnętrzną oznaczoną jako działka nr 1358/6. Wykonanie drogi wewnętrznej jest niezbędne w celu zapewnienia dojazdu i dostępu do drogi publicznej ul. 1 Maja w Otmuchowie.

Informacja ogłoszona dnia 2023-04-04 17:09:26 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  58/2023 z dnia 30 marca 2023 r.
 
Wykaz nr  15/2023
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu publicznego nieograniczonego
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59), Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
 
OP1N/00053947/0
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
Nieruchomość obejmuje niezabudowaną  działkę nr
1358/8 AM  13
Jednostka ewidencyjna:
160706_4   Otmuchów- miasto, obręb ewidencyjny:  160706_4.0001, Otmuchów,
ul. 1 Maja,
gm. Otmuchów , powiat nyski, woj. opolskie
 
Powierzchnia działki
0,0610 ha
 
Działka nr 1358/8, położona w Otmuchowie, przy ul. 1 Maja,  sklasyfikowana jako grunty orne klasy RIIIa i RII. Teren niezabudowany, płaski, dobrze nasłoneczniony, kształt działki regularny, korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Działka posiada uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną. W otoczeniu nieruchomości zabudowania o funkcji mieszkalnej i usługowej. Dostęp do drogi publicznej  ul. 1 Maja, dz nr 849, poprzez wydzieloną drogę gminną wewnętrzną  oznaczoną jako działka nr 1358/6. Wykonanie drogi wewnętrznej jest niezbędne w celu zapewnienia dojazdu i dostępu do drogi publicznej  ul. 1 Maja  w Otmuchowie.
 
Zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów – Wschód, zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/20008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1358/8 położona w obrębie geodezyjnym Otmuchów, znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem zabudowy usługowej: usługi komercyjne (działalność nieuciążliwa) – oznaczonym na rys. planu symbolem 50MN.
Rozpoczęcie zabudowy działki powinno nastąpić w terminie 2 lat licząc od daty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego a zakończenie w przeciągu 5 lat.
 
41 000,00 zł
( czterdzieści jeden tysięcy złotych )
 
 
Do ceny  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
Nieruchomość własności  Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
             
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, od dnia 04.04.2023 roku do dnia 25.04.2023 r.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie lub pod nr telefonu  77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz. M. Gazda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Gazda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-04 17:09:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-04 17:09:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-04 17:09:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
155 raz(y)