Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2023

Szczegóły informacji

Wykaz nr 13/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 134 położona w obrębie ewidencyjnym Nadziejów, gm. Otmuchów, sklasyfikowana jako droga, teren niezabudowany, płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, brak uzbrojenia terenu. Nieruchomości sąsiednie niezabudowane, użytkowane rolniczo. Działka 134 posiada kształt wydłużony. Przeznaczona do zbycia z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – działek nr 12/1 i 12/2, użytkowanych rolniczo. Działka nie posiada znamion, jest uprawiana rolniczo. Dostęp do drogi gminnej nieutwardzonej nr 106927O, obejmującej działkę nr 134.

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-23 10:32:56 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr 47/2023 z dnia 17 marca 2023 r
 
Wykaz nr 13/2023
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59), Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania
 
Cena nieruchomości
netto
Informacje o przeznaczeniu do zbycia
Księga Wieczysta
 
OP1N/00056669/8
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
działka nr
134
AM 1
Jednostka ewidencyjna:
160706_5 Otmuchów -
obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 160706_5.0021 Nadziejów,
gm. Otmuchów, powiat nyski, woj. opolskie
 
Powierzchnia
0,0900 ha
Działka nr 134 położona w obrębie ewidencyjnym Nadziejów, gm. Otmuchów, sklasyfikowana jako droga, teren niezabudowany, płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, brak uzbrojenia terenu. Nieruchomości sąsiednie niezabudowane, użytkowane rolniczo. Działka 134 posiada kształt wydłużony. Przeznaczona do zbycia z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – działek nr 12/1 i 12/2, użytkowanych rolniczo. Działka nie posiada znamion, jest uprawiana rolniczo. Dostęp do drogi gminnej nieutwardzonej nr 106927O, obejmującej działkę nr 134.
Dla terenu obejmującego działkę nr 134, poł. w obrębie ewidencyjnym Nadziejów, gm. Otmuchów, brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Działka zlokalizowana jest w obszarze terenów użytkowanych rolniczo.
Przeznaczona na cele rolne.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. przedmiotowa działka zlokalizowana jest w obszarze terenów rolniczych, oznaczonych na mapie symbolem R.
 
3 000,00 zł
( trzy tysiące złotych )
 
 
 
 
Działka nr 134, ze względu na wydłużony kształt i powierzchnię przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich nr 12/1 i 12/2, użytkowanych rolniczo, będących własnością osób fizycznych.
 
O przysługującym prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, przysługuje osobie, która złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złoży oświadczenie wyrażające zgodę na cenę ustalona zgodnie z tą ustawą. Powyższy wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6.
Kształt działki wydłużony, ze względu na kształt i powierzchnię brak możliwości samodzielnego zagospodarowania.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie lub pod nr telefonu 77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
 
 
Sporz. M. Gazda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Gazda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-23 10:32:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-23 10:32:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-23 10:35:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
174 raz(y)