Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2023

Szczegóły informacji

Wykaz nr 9/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 132/2 o pow. 0,2500 ha położona w Lubiatowie stanowiąca grunty orne klasy R IIIa, Działka niezabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów użytków rolnych, oraz terenów zabudowanych. Działka graniczy bezpośrednio z drogami wewnętrznymi gruntowymi położonymi na działkach nr 48 i 134 wł. Gminy Otmuchów, mającymi bezpośrednie połączenie z drogą powiatową położoną na działkach nr 205 i 128. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, korzystny dla zagospodarowania. Brak uzbrojenia terenu.

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-09 18:53:35 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr 35/2023 z dnia 03 marca 2023 r
 
Wykaz nr 9/2023
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59), Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
 
OP1N/00032607/2
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
 
Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę nr
132/2
AM 1
Jednostka ewidencyjna:
160706_5.0014, Lubiatów
gm. Otmuchów – obszar wiejski, powiat nyski, woj. opolskie
 
Powierzchnia
0,2500 ha
 
Działka nr 132/2 o pow. 0,2500 ha położona w Lubiatowie stanowiąca grunty orne klasy R IIIa, Działka niezabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów użytków rolnych, oraz terenów zabudowanych. Działka graniczy bezpośrednio z drogami wewnętrznymi gruntowymi położonymi na działkach nr 48 i 134 wł. Gminy Otmuchów, mającymi bezpośrednie połączenie z drogą powiatową położoną na działkach nr 205 i 128. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, korzystny dla zagospodarowania. Brak uzbrojenia terenu.
Zobowiązania: użytkować nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.
 
 
Dla terenu obejmującego działkę nr 132/2 poł. w Lubiatowie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Działka zlokalizowana jest w obszarze terenów użytkowanych rolniczo oraz terenów zabudowanych.
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października 2018r działka zlokalizowana jest w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej .
 
 
15.000,00 zł
( piętnaście tysięcy złotych )
 
 
 
 
Nieruchomość własności Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
 
O przysługującym prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie lub pod nr telefonu 77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz. M. Gazda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Gazda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-09 18:53:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-09 18:53:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-09 18:53:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)