Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2023

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „rozbudowie sieci wodociągowej”, przewidzianej do realizacji na części działek nr 54/9, 182/2, 224, 227 położonych w obrębie geodezyjnym Sarnowice, miasto Otmuchów.

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-30 17:34:26 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 24 marca 2023 r.
MK.6733.2.2023
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)
 
zawiadamiam,
 
zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2023 r. wydana została decyzja nr 6/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „rozbudowie sieci wodociągowej”, przewidzianej do realizacji na części działek nr 54/9, 182/2, 224, 227 położonych w obrębie geodezyjnym Sarnowice, miasto Otmuchów.
Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Zięba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-30 17:34:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-30 17:34:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 17:34:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
129 raz(y)