Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2022

Szczegóły informacji

Wykaz nr 30 /2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 168/11 o pow. 0,1100 ha położona w miejscowości Śliwice gm. Otmuchów stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Działka niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym i usługowej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt nieregularny, przez teren działki przebiega nasłupowa linia energetyczna SN wraz ze strefą ochronną. Obsługa komunikacyjna do drogi powiatowej nr 16380, ul. Jeżynowa- działka nr 258 przez drogę ogólnodostępną gminna, nieutwardzoną.

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-30 16:52:02 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr    172/2022  z dnia 24 sierpnia  2022 r.
 
Wykaz nr  30 /2022
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
            Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59) Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
 
 
OP1N/ 00054992/7
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
działka nr  168/11
 
Obręb ewidencyjny:
160706_4.0004,  
Śliwice   gm. Otmuchów
Jednostka rejestrowa: G.63
Arkusz mapy 8
 
 powierzchnia 0,1100 ha
Działka nr 168/11 o pow. 0,1100  ha położona w miejscowości Śliwice  gm. Otmuchów   stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).   Działka niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym i usługowej.
 Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt nieregularny, przez teren działki przebiega nasłupowa linia energetyczna SN wraz ze strefą ochronną. Obsługa komunikacyjna do drogi powiatowej nr 16380, ul. Jeżynowa- działka nr 258 przez drogę ogólnodostępną gminna, nieutwardzoną.  
 
 
Dla działki nr 168/11 poł. w obrębie Śliwice została wydania decyzja nr 43/22 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.
 
57 000 ,00 zł.
(pięćdziesiąt siedem  tysięcy) złotych
 
 
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu.
 
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej  związanych z nabyciem działki.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie –Rynek 1, pokój nr 12  lub telefonicznie  77 431 5255 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz.. M. Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-30 16:52:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-30 16:52:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-30 16:57:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
250 raz(y)