Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej ŁĄKA wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Łąka, gmina Otmuchów", powiat nyski, województwo opolskie, realizowanego na działkach ewidencyjnych: 318/5, 365/1, 365/3 Obręb: Łąka, gmina Otmuchów

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-24 17:48:36 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 23.06.2022 r.
WK.6220.4.17.2021
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW 
 
               Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t .j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zwanej dalej ustawą ooś, w toku postępowania toczącego się na wniosek  FirmyEPLANT 39 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków (adres do korespondencji: ul. S. Lindego 7C, 30-148 Kraków), reprezentowanej przez nowego pełnomocnika Panią Izabelę Linek, zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 20.05.2022 r.,  z dnia 08.02.2021 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 12.12.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej ŁĄKA wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Łąka, gmina Otmuchów", powiat nyski, województwo opolskie, realizowanego na działkach ewidencyjnych:  318/5,  365/1,  365/3 Obręb: Łąka, gmina Otmuchów  -    zawiadamia się Strony
  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • o wydaniu w dniu 17.06.2022 r.  przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnienia znak: WOOŚ.4220.77.2021.IOC.6, dot. warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia;
  • o wydaniu opinii w dniu 11.10.2021 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 13.10.2021 r.)  przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie opinii znak: NZ.9022.4.75.2021.HW  w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia.
                Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie.
           Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez Pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: w terminie 7-miu dni od daty publicznego obwieszczenia.
           Z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 17, w  godzinach  8.00-15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty.  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Obwieszczenie nastąpiło w dniu: 27 czerwca 2022 roku.
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek  tel. 77 4315016 wew.345

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-24 17:48:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-24 17:48:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-24 17:48:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
51 raz(y)