Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021

Szczegóły informacji

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-29 20:49:43 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów – Gminny Komisarz Spisowy w Otmuchowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
 
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r, godz. 24.00.
 
Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 r. do 09 lutego 2021 r.
 
 
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
 
  1. mieć ukończone 18 lat,
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Dodatkowe informację oraz druki do pobrania znajdują się w załącznikach.