Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacja publiczna 2021

Szczegóły informacji

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30-10-2021 dot.: przeprowadzania ankiet dot. rodzaju źródła ciepła w budynkach mieszkalnych [stowarzyszenie@kominkipolskie.com.pl]

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-04 17:44:31 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 30.10.2021 r. uprzejmie informuję, iż Gmina Otmuchów nie przeprowadzała ankiet dot. rodzaju źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, ponieważ pojawiła się informacja, iż gminy będą miały obowiązek wprowadzania danych do CEEB na podstawie złożonych w gminie deklaracji  w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. Będzie zawarta tam pełna informacja dot. wszystkich źródeł ciepła w naszej gminie.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski gmina będzie miała niedługo dostęp  do wszystkich wprowadzonych do CEEB danych związanych z inwentaryzacją źródeł ciepła w Gminie Otmuchów.
 

Janina Mazek
Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.
tel. 77 431 5016 wew. 331