Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2021

Szczegóły informacji

Wykaz nr 53/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 1028 obszaru 0,0367 ha położona w mieście Otmuchów przy ulicy Władysława Łokietka . Teren nieruchomości posiada kształt regularny, płaski. Jest dobrze nasłoneczniony. Położony w otoczeniu nieruchomości zabudowanych o funkcji mieszkalnej. Z wypisu z rejestru gruntów wynika iż działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Ze względu na niewielką powierzchnię i położenie działka zostaje przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości obejmującą zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę nr 1017.

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-05 09:35:26 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr 211/2021 z dnia 27 października   2021r
 
Wykaz nr  53/2021
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59). Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
 
OP1N/00041111/4
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki.
 
 
 
 
 
Działka nr  1028 AM 112
Jednostka ewidencyjna: Otmuchów-miasto, Obręb ewidencyjny:
160706_4.0001 Otmuchów,
Jednostka rejestrowa: G.1119
 
 
0,0367  ha,
 
Działka nr 1028 obszaru 0,0367 ha położona  w mieście Otmuchów przy ulicy Władysława Łokietka . Teren nieruchomości posiada kształt regularny, płaski. Jest dobrze nasłoneczniony. Położony w otoczeniu nieruchomości zabudowanych o funkcji mieszkalnej. Z wypisu z rejestru gruntów wynika iż działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).
Ze względu na niewielką powierzchnię i położenie działka  zostaje przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości obejmującą zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę nr 1017.
 
Działka nr 1028 położona w Otmuchowie zgodnie z  miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów-Wschód, zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2008 r. Nr 88, poz. 2087), działka  nr 1028 przeznaczona jest na cele nierolne i nieleśne, podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością zabudowy usługowej: usługi komercyjne – działalność nieuciążliwa (oznaczona na rysunku planu symbolem 28 MN)
 
21 000,00 zł
(dwadzieścia jeden tysięcy) złotych.
 
Do ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%  oraz koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 350,00 zł.
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
 
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew. 334 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz.. M. Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-05 09:35:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-05 09:35:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-05 09:35:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2304 raz(y)