Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2021

Szczegóły informacji

Wykaz nr 10 /2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 132/2 o pow. 0,2500 ha położona w Lubiatowie stanowiąca grunty orne klasy R IIIa, Działka niezabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów użytków rolnych. Działka graniczy bezpośrednio z drogą publiczną nr 134 wł. Gminy Otmuchów. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. .Brak uzbrojenia terenu.

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-08 10:57:04 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr 45/2021  z dnia 07 września  2021r
 
Wykaz nr  10 /2021
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59). Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
 
 
 
 
OP1N/
00032607/2
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.
 
 
 
 
 
Działka nr  132/2
 
Obręb ewidencyjny:
1607-06_5.0014 LUBIATÓW
Jednostka rejestrowa: G.1
Arkusz mapy nr  1
 
 powierzchnia 0,2500  ha
Działka nr 132/2 o pow. 0,2500 ha położona w Lubiatowie   stanowiąca grunty orne klasy R IIIa,   Działka niezabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów użytków rolnych. Działka graniczy bezpośrednio z drogą   publiczną nr 134 wł.  Gminy Otmuchów.  Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. .Brak uzbrojenia terenu.
Zobowiązania: użytkować nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 17 października 2018r działka zlokalizowana jest w obszarze terenów rekreacji indywidualnej.
 
45 000,00 zł.
(czterdzieści pięć tysięcy) złotych  
 
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu.
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie -  telefonicznie  77 431 50 17 wew. 334 w godzinach pracy Urzędu.
 
Zatwierdził
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów 
Jan Woźniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-08 10:57:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-08 10:57:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-08 10:57:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
553 raz(y)