Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Szczegóły informacji

Powszechny Spis Rolny 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-15 19:41:04 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

 
Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju.
 
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielenia dokładnych, wyczerpujących oraz zgodnych z prawdą odpowiedzi.
 
Powszechny spis rolny to badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne, które jest realizowane raz na 10 lat.
 
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:
  1. osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
  2. osób prawnych,
  3. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
 
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
  1. samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi,
  2. odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym przez rachmistrza telefonicznego,
  3. odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzonym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
 
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r, (Dz. U. 2019 poz. 1728).
 
Powszechny spis rolny będzie realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa. Wszystkie osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez GUS spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
 
Więcej informacji na stronie internetowej http://spisrolny.gov.pl/