Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2020

Szczegóły informacji

Wykaz nr 37 /2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działka nr 13/8 o pow. 0,0929 ha położona w Kałkowie gm. Otmuchów stanowiąca grunty rolne klasy R- III a. Działka niezabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i gruntów rolnych. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, korzystny dla zabudowy. Zobowiązania: zabudowa nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem tj. decyzją o warunkach zabudowy 93/09 z dnia 27.11.2009 polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-09 16:51:44 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr 221/2020  z dnia 02 grudnia   2020r
Wykaz nr  37 /2020
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
           
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59). Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
 
 
 
OP1N/00056379/8
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
Działka nr   13/8
 
Obręb ewidencyjny:
160706_5.0010,  
KAŁKÓW
Jednostka rejestrowa: G.111
Arkusz mapy  1.
 
 powierzchnia 0,0929 ha
Działka nr 13/8 o pow. 0,0929 ha położona w Kałkowie gm. Otmuchów  stanowiąca grunty rolne klasy R- III a.
  Działka niezabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i gruntów rolnych.
 Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie   drogi publicznej.  Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, korzystny dla zabudowy.
 
Zobowiązania: zabudowa nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem tj. decyzją o warunkach zabudowy 93/09 z dnia 27.11.2009 polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 17 października 2018r działka zlokalizowana jest w obszarze terenów obiektów i urządzeń produkcji i usługi gospodarki rolnej wielkoobszarowej.
 
30 000 ,00 zł.
(trzydzieści tysięcy ) złotych
 
Cena zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  
 
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 termin złożenia 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu,
3) jest najemca lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieokreślony. 
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej  związanych z nabyciem działki. Ponadto zobowiązany jest do zabudowy w okresie 3 lat licząc od daty nabycia, utrzymywać działkę w należytym stanie zagospodarowanie zgodnie z celem nabycia.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew. 334 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz.. M. Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-09 16:51:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-09 16:51:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-09 16:51:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
667 raz(y)