Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2020

Szczegóły informacji

Wykaz nr 35 /2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działka nr 583/14 o pow. 0,1943 ha położona w Otmuchowie przy ulicy Warszawskiej stanowiąca grunty rolne klasy IIIa – przeznaczona pod zabudowę usługową.Działka niezabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów projektowanej zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, korzystny dla zabudowy. W pasie ulicy Warszawskiej zlokalizowane są sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Zobowiązania: zabudowa działki budynkiem usługowym lub handlowym.

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-09 16:47:29 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr 221/2020  z dnia 02 grudnia   2020r
 
Wykaz nr  35 /2020
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
           
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59). Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
 
 
 
OP1N/00045593/4
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
Działka nr   583/14
 
Obręb ewidencyjny:
160706_4.0001,  
Otmuchów ul. Warszawska
Jednostka rejestrowa: G.788
Arkusz mapy – 8.
 
 powierzchnia 0,1943 ha
Działka nr 583/14  o pow. 0,1943 ha położona w Otmuchowie przy ulicy Warszawskiej   stanowiąca grunty rolne klasy IIIa – przeznaczona pod zabudowę usługową.
  Działka niezabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów projektowanej zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie   drogi publicznej.  Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, korzystny dla zabudowy. W pasie ulicy Warszawskiej  zlokalizowane są sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
Zobowiązania: zabudowa działki budynkiem usługowym lub handlowym.
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 17 października 2018r działka zlokalizowana jest w obszarze.
 
 
130 000 ,00 zł.
(sto trzydzieści tysięcy) złotych.
Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.   
 
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej  związanych z nabyciem działki. Ponadto zobowiązany jest do zabudowy w okresie 3 lat licząc od daty nabycia, utrzymywać działkę w należytym stanie zagospodarowanie zgodnie z celem nabycia.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew. 334 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz.. M. Pośpiech
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-09 16:47:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-09 16:47:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-09 16:47:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
709 raz(y)