Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2020

Szczegóły informacji

Wykaz nr 30 /2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest: Działka nr 907/5 o pow. 7.8940 ha położona w Otmuchowie ulica 1 Maja stanowiąca tereny przemysłowe – symbol klasoużytku (Ba). Działka częściowo zabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów infrastruktury technicznej ( oznaczona na rysunku symbolem I). Działka objęta jest formą ochrony przyrody, znajduje się na terenie Otmuchowsko- Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz częściowo w obszarze Natura 2000. Przez działkę przebiega korytarz ekologiczny. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt nieregularny lecz korzystny dla zabudowy. Na działce znajduje się budynek gospodarczy o pow. 40,45 m2 .

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-13 12:17:59 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
Nr  201 /2020  z dnia 12 listopada  2020r
 
Wykaz nr  30 /2020
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
           
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59). Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
 
 
 
OP1N/00084398/2
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
Działka nr   907/5
 
Obręb ewidencyjny:
160706_4.0001,  
Otmuchów ul. 1 Maja
Jednostka rejestrowa: G.1206
Arkusz mapy nr  12
 
 powierzchnia 7.8940 ha
Działka nr 907/5 o pow. 7.8940 ha położona w Otmuchowie ulica  1 Maja    stanowiąca tereny przemysłowe – symbol klasoużytku (Ba).
  Działka częściowo zabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów infrastruktury technicznej ( oznaczona na rysunku symbolem I). Działka objęta jest formą ochrony przyrody, znajduje się na terenie Otmuchowsko- Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz częściowo w obszarze Natura 2000. Przez działkę przebiega korytarz ekologiczny.
 Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie   drogi publicznej.  Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt nieregularny lecz korzystny dla zabudowy. Na działce znajduje się budynek gospodarczy o pow. 40,45 m2 .  Zobowiązania: użytkować nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 17 października 2018r działka zlokalizowana jest w obszarze terenów infrastruktury technicznej. Przez działkę przebiega kolektor sanitarny ks 315 i ks 355 o długości 622 m co wiąże się z koniecznością ustanowienia służebności przesyłu oraz umożliwienia dostępu do urządzeń w razie konserwacji lub naprawy. Na terenie działki zlokalizowane są sieci wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna.
 
1 372 000 ,00 zł.
(jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych  
 
 
Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym  Gminy Otmuchów do dnia 05.12.2089r, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej  związanych z nabyciem prawa użytkowania wieczystego działki.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew. 334 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz.. M. Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-13 12:17:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-13 12:17:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-13 12:17:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
634 raz(y)