ˆ

Dzierżawa - wykazy 2019

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-18 13:54:53 przez Bogusław Lis

Załączniki