Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2019

Szczegóły informacji

Wykaz nr 3/2019 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Działka nr 192/1 o pow. 0,3515 ha położona w w miejscowości Otmuchów obręb Wójcice, stanowiąca użytek RIIIb. Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego. Działka o kształcie regularnym. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-13 16:03:46 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr  25/2019 z dnia  07 lutego 2019r  
Wykaz nr  3/2019
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz 59). Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Nr Kw
Nr działki, położenie
 
 
 
 
OP1N/
00063273/7
 
 
 
 
 
 
 
Działka nr 192/1
 
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów – miasto
Obręb: 0005  Wójcice
Jednostka rejestrowa gruntów:  160706_4.0005.G539
Arkusz mapy nr  1
 
0,3515ha
Działka nr 192/1 o pow. 0,3515 ha położona w w miejscowości Otmuchów obręb Wójcice, stanowiąca użytek RIIIb. Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze  rolnym oraz zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego. Działka o kształcie regularnym. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, działka nr 192/1 - obręb geodezyjny Wójcice  zlokalizowana jest w obszarze  terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
20 000,00 zł
 
 cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
Cena nabycia płatna jest przed
podpisaniem umowy notarialnej,
najpóźniej dzień przed zawarciem
tej umowy.
 
 
Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew 34 w godzinach pracy urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-13 16:03:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-13 16:03:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-13 16:25:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1073 raz(y)