ˆ

Rozstrzygnięcia przetargów 2018

Szczegóły informacji

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych, ogłoszonych na dzień 25 września 2018 roku.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-09-27 12:34:52 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 25.09.2018r.
 
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych, ogłoszonych na dzień 25 września 2018 roku
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
  1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę nr 75/4 poł. w miejscowości Jodłów, gmina Otmuchów, obszaru 0,0932 ha (KW OP1N/00056928/2), przeznaczonej do użytkowania jako teren zieleni przydomowej został rozstrzygnięty.
Cena nabycia nieruchomości w wyniku licytacji wyniosła 19 926,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych).
  1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę nr 97/2 poł. w miejscowości Jasienica Górna, gmina Otmuchów, obszaru 0,0508 ha (KW OP1N/00032609/6), zlokalizowanej w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkaniowej został rozstrzygnięty.
Cena nabycia nieruchomości w wyniku licytacji wyniosła 16 569,50 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).