ˆ

Rozstrzygnięcia przetargów 2018

Szczegóły informacji

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. 1 Maja, oznaczona numerem działki 1256/9 obszaru 0,0728 ha ( KW OP1N/00045576/9), przeznaczona pod zabudowę mieszkalną.

Informacja ogłoszona dnia 2018-09-10 20:07:23 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).
 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.
Dnia 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.
 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona           w obrębie ewidencyjnym Otmuchów przy ul. 1 Maja, oznaczona numerem działki 1256/9 obszaru  0,0728 ha ( KW OP1N/00045576/9), przeznaczona pod zabudowę mieszkalną.
 1.  Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu – 0
             
 1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu (netto) – --------
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert – brak złożonych ofert.
 2. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości – -------
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.
 
 
Sporządziła:
Sylwia Lato
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-10 20:07:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-10 20:07:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-10 20:07:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
808 raz(y)