Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2018

Szczegóły informacji

Wykaz nr 7/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która stanowi własność Gminy Otmuchów. Działka nr 209/5, obszaru 0,1100 ha położona w miejscowości Jasienicy Górnej gm. Otmuchów, stanowiąca użytek Bz, B, Ba. Działka zabudowana częścią budynku magazynowego należącego do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Mesznie. Nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy mieszkalno- zagrodowej i rekreacyjnej ( boisko sportowe). Teren nieruchomości płaski. Działka ze względu na niewielką szerokość terenu mało korzystna dla ogólnego zagospodarowania. Kształt jest utrudnieniem dla samodzielnego użytkowania. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-07 19:57:31 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr  76/2018 z dnia  09 maja 2018r
 
Wykaz nr  7/2018
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz 59). Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia, która stanowi własność Gminy Otmuchów.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Nr Kw
Nr działki, położenie
 
 
 
 
 
OP1N/
00056046/5
 
 
 
 
 
 
 
Działka nr 209/5
 
Jednostka ewidencyjna:
160706_5.0006,  Otmuchów - obszar wiejski
Obręb: Jasienica Górna
Jednostka rejestrowa: G.92
Arkusz mapy nr  2
 
Łączna powierzchnia 0,1100ha
Działka nr 209/5, obszaru 0,1100 ha położona w miejscowości Jasienicy Górnej gm. Otmuchów, stanowiąca użytek Bz, B, Ba. Działka zabudowana częścią budynku magazynowego należącego do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Mesznie. Nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy mieszkalno- zagrodowej i rekreacyjnej ( boisko sportowe). Teren nieruchomości płaski. Działka ze względu na niewielką szerokość terenu mało korzystna dla ogólnego zagospodarowania. Kształt jest utrudnieniem dla samodzielnego użytkowania. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r działka nr 209/5  - obręb geodezyjny Jasienica Górna zlokalizowana jest w obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.
 
4 000,00zł
 
Sprzedaż następuje za cenę
ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
Cena nabycia płatna jest przed
podpisaniem umowy notarialnej na konto Gminy Otmuchów, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 
 
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Mesznie na podstawie art. 37 pkt. 2 ust. 6 ustawy cytowanej na wstępie celem poprawy warunków zagospodarowania działki nr 211/1 poł. w Jasienicy Górnej.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dot. nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew. 34 w godzinach pracy urzędu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-07 19:57:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-07 19:57:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-07 19:57:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
995 raz(y)