Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2018

Szczegóły informacji

Wykaz nr 39/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 119/9 o pow. 0,1038 ha położona w miejscowości Kałków gm. Otmuchów, stanowiąca użytek RIIIa. Działka niezabudowana, od strony południowej sąsiaduje z działką zabudowaną, od strony północnej z nieruchomością zabudowaną budynkami szkolnymi. Teren nieruchomości, dobrze nasłoneczniony. Nieruchomość o kształcie regularnym, korzystnym dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Dojazd i dojście od drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-07 17:34:32 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr  222/2018 z dnia 31 grudnia 2018r
Wykaz nr  39/2018
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz 59). Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Nr Kw
Nr działki, położenie
 
 
 
 
OP1N/
00032627/8
 
 
 
 
 
 
Działka nr 119/9
 
Jednostka ewidencyjna:
160706_5 Otmuchów - obszar wiejski
Obręb: 0010 Kałków
Jednostka rejestrowa: G.187
Arkusz mapy nr 2
 
 Powierzchnia 0,1038 ha
Działka nr 119/9 o pow. 0,1038 ha położona w miejscowości Kałków gm. Otmuchów, stanowiąca użytek RIIIa. Działka niezabudowana, od strony południowej sąsiaduje z działką zabudowaną, od strony północnej z nieruchomością zabudowaną budynkami szkolnymi. Teren nieruchomości, dobrze nasłoneczniony. Nieruchomość o kształcie regularnym, korzystnym dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych  utrudnień w zagospodarowaniu. Dojazd i dojście od drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów,  działka nr 119/9 - obręb geodezyjny Kałków zlokalizowana jest w obszarze  terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej, przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
 
27 000,00zł
 
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%  cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
Cena nabycia płatna jest przed
podpisaniem umowy notarialnej,
najpóźniej dzień przed zawarciem
tej umowy.
 
 
Sprzedaż w trybie przetargu
ustnego
nieograniczonego.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew 34 w godzinach pracy urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-07 17:30:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-07 17:34:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07 17:34:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1088 raz(y)