Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2017 (od 1 marca 2017)

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie drogi dojazdowej wraz z urządzeniami podziemnymi, tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, kablowa energetyczna i gazowa dla obsługi ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 696/2, 697/2.

Informacja ogłoszona dnia 2017-11-23 16:27:00 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 21 listopada 2017r.
MK.6733.23.2017
 
 
Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)
zawiadamiam,
 
że na wniosek Bogusława Lis, zam. ul. Krakowska 23, 48-385 Otmuchów, w dniu 21 listopada 2017r. wydana została decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie drogi dojazdowej wraz z urządzeniami podziemnymi, tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, kablowa energetyczna i gazowa dla obsługi ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 696/2, 697/2.
Od decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.
         Odwołanie od decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257)).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
B. Zając
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B. Zając
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-23 16:26:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-23 16:27:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-23 16:27:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1678 raz(y)