Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2017 (od 1 marca 2017)

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie osiedla domków jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczalną wbudowaną częścią usługową nieuciążliwą wolnostojących, budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków usługowych (handlowych) z naziemnymi miejscami parkingowymi wraz z towarzyszącą im niezbędną infrastrukturą dla obsługi projektowanych budynków oraz drogą wewnętrzną”, realizowanych na działkach nr: 188/2, 188/7, 189, obręb Otmuchów

Informacja ogłoszona dnia 2017-10-26 16:00:25 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 20.10.2017r.  
MK. 6220.19.11.2016                                                                            
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA OTMUCHOWA
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
               Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. z 2017r.  poz.1257)  oraz art. 85 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr MK. 6220.19.10.2016  z dnia 20.10.2017r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie osiedla domków jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczalną wbudowaną częścią usługową nieuciążliwą wolnostojących, budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków usługowych (handlowych) z naziemnymi miejscami parkingowymi wraz z towarzyszącą im niezbędną infrastrukturą dla obsługi projektowanych budynków oraz drogą wewnętrzną”, realizowanych na działkach nr: 188/2, 188/7, 189, obręb Otmuchów,  realizowanego przez inwestora: Panią Katarzynę Bącal, reprezentowanej przez Panią Monikę Grubiak - firma ARCHIPIO Pracownia Architektury Wierzbno 16, 48-385 Otmuchów z siedzibą w Nysie, ul. Mariacka 14-16 m2 (pełnomocnictwo z dnia 15.09.2016r.), która  w dniu 07.12.2016r. złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Przedłożony w dniu 07.06.2017r.raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został  uzupełniony w dniu 06.09.2017r.  
             Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie (parter) pokój nr 5 (tel. 77 431 50 16 wew. 35) w godzinach pracy Urzędu.
            Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w  dniu  27.10.2017r.           
 
 
 
Otrzymują:
1/ Wnioskodawca - Panią Katarzynę Bącal,
2/ Pełnomocnik  Pani Monikę Grubiak - firma ARCHIPIO Pracownia Architektury
    Wierzbno 16, 48-385 Otmuchów z siedzibą w Nysie, ul. Mariacka 14-16 m2
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.35

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Mazek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-26 15:59:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-26 16:00:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-26 16:00:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1497 raz(y)