Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2017 (od 1 marca 2017)

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie osiedla domków jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczalną wbudowaną częścią usługową nieuciążliwą wolnostojących, budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków usługowych (handlowych) z naziemnymi miejscami parkingowymi wraz z towarzyszącą im niezbędną infrastrukturą dla obsługi projektowanych budynków oraz drogą wewnętrzną”, realizowanych na działkach nr:188/2, 188/7, 189, obręb Otmuchów.

Informacja ogłoszona dnia 2017-10-10 17:58:36 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                      Otmuchów, dnia 06.10.2017r.  
MK.6220.19.9.2017
  OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA OTMUCHOWA
         Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie wniosku inwestora:  Pani Katarzyny Bącal, reprezentowanej przez Panią Monikę Grubiak - firma ARCHIPIO Pracownia Architektury Wierzbno 16, 48-385 Otmuchów z siedzibą w Nysie, przy ul. Mariackiej 14-16 m 2 (pełnomocnictwo z dnia 15.09.2016r.), która  w dniu 07.12.2016r. złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającego na „Budowie osiedla domków jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczalną wbudowaną częścią usługową nieuciążliwą wolnostojących, budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynków usługowych (handlowych) z naziemnymi miejscami parkingowymi wraz z towarzyszącą im niezbędną infrastrukturą dla obsługi projektowanych budynków oraz drogą wewnętrzną”, realizowanych na działkach nr:188/2, 188/7, 189, obręb Otmuchów.
          W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano postanowienie i opinię od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, postanowienie nr WOOŚ.4242.35.2017.IOC z dnia 27.09.2017r. oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanita4rnego w Nysie - nr NZ.4315.33.2017.HW z dnia 28.06.2017r., uzgadniające warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
W związku z tym informuję, że:
1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w  Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego (pok. nr 5) w godzinach 8.00 - 15.00;
2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.
 
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.35

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Mazek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-10 17:58:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-10 17:58:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-10 17:58:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1469 raz(y)