ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Jarnołtów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 183/10 obszaru 0,5000 ha ( KW OP1N/00066341/6), przeznaczona do użytkowania rolniczego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-08-28 17:54:14 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).
 
 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.
Dnia 25 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.
 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona           w obrębie ewidencyjnym Jarnołtów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 183/10 obszaru  0,5000 ha ( KW OP1N/00066341/6), przeznaczona do użytkowania rolniczego.
 1.  Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - -------
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu – ------
             Na przetarg nie stawił się jeden i uczestników.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 25 500,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset).
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu (netto) – --------
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert – brak złożonych ofert.
 2. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości – -------
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.
 
 
 
Sporządziła:
Sylwia Lato
« powrót do poprzedniej strony