ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego - budowa linii napowietrznej 0,4 kV wraz ze słupami”, przewidzianej do realizacji na części działek nr 335, 337, 287/4 położonej w obrębie geodezyjnym Kałków, gmina Otmuchów.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-05-27 16:12:11 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 22 maja 2024 r.
 
MK.6733.7.2024
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 22 maja 2024 r. wydana została decyzja nr 8/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego - budowa linii napowietrznej 0,4 kV wraz ze słupami”, przewidzianej do realizacji na części działek nr 335, 337, 287/4 położonej w obrębie geodezyjnym Kałków, gmina Otmuchów.
Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
« powrót do poprzedniej strony