ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia”, przewidzianej do realizacji na części działek nr 631/1, 693/3, 693/4, 693/7, 693/10, 693/11, 693/12, 693/13, 693/15, 693/16, 693/17, 699/5, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5, 701/6, 701/7, 701/8, 761, 764, 786 położonych w obrębie geodezyjnym Wójcice, miasto Otmuchów.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-05-22 12:06:08 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 15 maja 2023 r.
MK.6733.7.2023
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 15 maja 2023 r. wydana została decyzja nr 13/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia”, przewidzianej do realizacji na części działek nr 631/1, 693/3, 693/4, 693/7, 693/10, 693/11, 693/12, 693/13, 693/15, 693/16, 693/17, 699/5, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5, 701/6, 701/7, 701/8, 761, 764, 786 położonych w obrębie geodezyjnym Wójcice, miasto Otmuchów.
Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
« powrót do poprzedniej strony