ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13.11.2022 r. [Katarzyna Cerazy]

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-28 13:22:18 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów 2022-11-28
ST.1431.41.2022.AB
 
Odpowiadając na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13.11.2022 (data wpływu 143.11.2022) zgodnie z art. 13, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022, poz. 902) przekazuję poniższe informacje:
Szanowni Państwo,
 
Mając na względzie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) niniejszym, występuję z prośbą o przekazanie niżej wyszczególnionych informacji.
1. Czy na terenie gminy zostały powołane do życia jednostki pomocnicze, a jeżeli tak, to czy objęty nimi został cały obszar gminy (tj. czy są jakieś miejscowości, które nie zostały włączone do żadnej jednostki pomocniczej)? – Tak zostały powołane i obejmują całą gminę.
2. Czy na terenie gminy funkcjonują jednostki pomocnicze niższego rzędu, a jeżeli tak, to jaki był powód ich wprowadzenia? - Nie
3. Czy jednostki pomocnicze funkcjonujące na terenie gminy były stronami postępowań administracyjnych lub sądowych? Jeżeli tak, proszę o wyjaśnienie ich przedmiotu  i ew. przekazanie skanu orzeczenia rozstrzygającego takie sprawy. - Nie
4. Czy jednostki pomocnicze funkcjonujące na terenie gminy były stronami czynności prawnych związanych z realizacją przypisanych im zadań? Jeżeli tak, proszę o wyjaśnienie jakiego typu były to czynności oraz ew. przekazanie skanu dokumentu potwierdzającego ww. czynność. - Nie
5. Czy jednostki pomocnicze funkcjonujące na terenie gminy podejmowały współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi, organizacjami społecznymi, itp? Jeżeli tak, czego dotyczyła takowa współpraca i w jakiej formie następowała? Jednostki pomocnicze współpracują miedzy sobą oraz z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami takimi jak: Ludowe Zespoły Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Lokalnymi Grupami Działania, Parafiami itd. Najczęściej współpraca ta dotyczy organizacji lokalnych wydarzeń takich jak dożynki, odpusty, festyny, obchody Dnia dziecka czy Babci i Dziadka.
« powrót do poprzedniej strony