ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ z dnia 23 listopada 2022 r z bezskutecznego przetargu ogłoszonego na dzień 23 listopada 2022 roku na sprzedaż nieruchomości obejmująca niezabudowana działkę nr 1232 , poł. w Otmuchowie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-24 16:38:06 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 23 Listopada 2022r
 
PROTOKÓŁ
z dnia 23 listopada 2022 r z bezskutecznego przetargu ogłoszonego na dzień 23 listopada 2022 roku na sprzedaż nieruchomości obejmująca niezabudowana działkę nr 1232 , poł. w Otmuchowie.
 
Komisja w składzie:
1.Przewodniczący Komisji – Monika Kowalska
2.Członek Komisji - Magdalena Gazda
3.Członek Komisji - Justyna Biskup
 
powołana Zarządzeniem Burmistrza Otmuchowa do przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów stwierdza co następuje : na ogłoszony na dzień 23 listopada 2022 roku I publiczny przetarg nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości obejmującą działkę nr 1232 położoną w Otmuchowie nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną li lasu komunalnego , nie wpłynęło wadium w określonym w ogłoszeniu terminie.
1. termin i miejsce / rodzaj przetargu: 23.11.2022r / nieograniczony,
2. oznaczenie nieruchomości: działka nr 1232 obszaru 0,1524ha, jednostka ewidencyjna: Otmuchów, AM 13, KW OP1N/00045593/4
3. obciążanie nieruchomościami: nieruchomość wolna jest od obciążeń, nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu,
4. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów. Dla zagospodarowania działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
5. wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów: brak
6. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: brak
7. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu: brak
8. cena wywoławcza nieruchomości netto: 120 000,00 zł. (sto dwadzieścia tysięcy złotych)
9. najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
  1. informacja o złożonych ofertach: brak złożonych ofert
Uzasadnienie podjętej decyzji przez komisje przetargową:
Na ogłoszony w/w przetarg nie wpłynęło wadium w określonym w ogłoszeniu terminie w określonej wysokości. Wobec powyższego przetarg okazał się bezskuteczny.
 
« powrót do poprzedniej strony