ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie ewidencyjnym Otmuchów oznaczonej jako działka nr 144 AM 4, o pow. 3,4028 ha z przeznaczeniem na cele rolne w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-23 18:13:04 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie ewidencyjnym Otmuchów oznaczonej jako działka nr 144 AM 4, o pow. 3,4028 ha z przeznaczeniem na cele rolne w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

 
podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy OTMUCHÓW, który odbył się w dniu 15 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Rynek 1 - Ratusz w terminie ogłoszenia I przetargu.

 
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Otmuchów, obejmującej działkę oznaczoną numerem 144 AM 4, obszaru 3,4028 ha, grunt orny klasy RIIIa i RIIIb oraz pastwiska klasy PsIII, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą Nr OP1N/00041226/3.

 
Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego rocznego – 4 900,00 zł netto za grunt o pow. 3,4028 ha
 
Najwyższa stawka czynszu rocznego osiągnięta w przetargu – 4 950,00 zł netto.

 
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
 
Dzierżawcą nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem na cele rolne został:
Grzegorz Jarmoliński.

 
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu na okres 7 dni od dnia 23.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
 
 
Sporządziła:
Magdalena Gazda
dnia 23.09.2022 r.
« powrót do poprzedniej strony