ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2024

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 431/1, 431/3, 435/1 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie.

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-22 16:47:06 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 22.02.2024 r.
WK.6220.5.1.2024.JM 

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wszczęciu postępowania  
 
             Działając na podstawie  art. 61 § 1, 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami ) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 pkt. 55 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Państwa Grzegorza Zabilskiego i Joanny Zabilskiej Nysa, działających przez Pełnomocnika: Panią Monikę Grubiak, Nysa, z dnia 16.02.2024 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 19.02.2024 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 431/1, 431/3, 435/1 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie.        
                 Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zmianami) zwanej dalej ustawą OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej spawie wydaje się po zasięgnięciu opinii następujących organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu - Zarząd Zlewni WP w Nysie. 
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dniu od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.       
             Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
            Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, a do niniejszego obwieszczenia zostanie dołączona  Karta Informacyjnej Przedsięwzięcia i załączniki. Strony postępowania oraz zainteresowane podmioty mogą składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia na adres e-mail:   , a także w siedzibie tut. Urzędu w godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00.           

 
Otrzymują:
  1. Wnioskodawca: G.J. Zabilscy Nysa
  2. Pełnomocnik: P. Monika Grubiak
  3. Strony w trybie art. 49 ustawy Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  OOŚ;
  4. a/a.
 
 
Sprawę prowadzi: Janina Mazek,
          
tel. 77 431 50 16 wew. 345

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-22 16:47:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-22 16:47:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 16:47:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony