ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2024

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi relacji Suszkowice-Grądy, realizowanego na działkach nr ew.: 65, 23 Obręb: Suszkowice, 203 Obręb: Grądy”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie.

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-12 08:27:54 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 9.02.2024 r.
WK.6220.3.1.2024.JM 
                                                
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wszczęciu postępowania  
 
             Działając na podstawie  art. 61 § 1, 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami ) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Gminy Otmuchów, działającej przez Pełnomocnika: Pana Grzegorza Wilińskiego Firma LGM ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin (Pełnomocnictwo z dnia 10.01.2024 r.), z dnia 25.01.2024 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 26.01.2024 r.), uzupełniony o wymagane załączniki w dniu 7.02.2024 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi relacji Suszkowice-Grądy, realizowanego na działkach nr ew.: 65, 23 Obręb: Suszkowice, 203 Obręb: Grądy”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie.  

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zmianami) zwanej dalej ustawą OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej spawie wydaje się po zasięgnięciu opinii następujących organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu - Zarząd Zlewni WP w Nysie.   
 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dniu od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, a do niniejszego obwieszczenia zostanie dołączona  Karta Informacyjnej Przedsięwzięcia i załączniki. Strony postępowania oraz zainteresowane podmioty mogą składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia na adres e-mail:   , a także w siedzibie tut. Urzędu w godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00.    

 
Otrzymują:
  1. Wnioskodawca: Gmina Otmuchów 
  2. Pełnomocnik: Grzegorz Wiliński, Firma LGM, ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin;
  3. Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy Kpa
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  OOŚ;
  1. a/a.
Sprawę prowadzi: Janina Mazek,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-12 08:27:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-12 08:27:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-12 08:27:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony